UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

2013 Yılında Logo Verilen Etkinlikler

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul İETT otobüslerinde UNESCO logo kullanımı 
 • 27-29 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Marka Şehir Bolu ve 1. Uluslararası Köroğlu Festivali” ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bolu Belediyesi işbirliği ile 26-27 Ekim 2013 tarihlerinde, Bolu Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “4. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu” 
 • ARPR İletişim Danışmanlığı ile Anadolu Sigorta tarafından yürütülen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün desteklediği 1 usta 1000 usta projesi 
 • 22-23 Kasım tarihlerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Pîri Reis Harita, Gayrimenkul ve CBS Derneği tarafından düzenlenen “Uluslararası Akıllı Altyapı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi-2013”
 • 23 Kasım 2013 tarihinde, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından İbni Sina’nın “El-Kanun Fi’t-tıbb” adlı eserinin 100. Yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlik
 • 2013-2017 yılları arasında Ülkemizin MaB ICC üyeliği vesilesiyle MaB İhtisas Komitesi tarafından hazırlanan broşür 
 • 25 Kasım 2013 tarihinde, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı, ANAÇEV koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Konferans ve Pirî Reis Haritaları ve Minyatür Resimleri konulu sergi 
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Millî Komisyon ve Dünya Miras Logosu kullanımı 
 • 08-09 Kasım 2013 tarihlerinde, Türkiye Felsefe Kurumu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Miletoslu Filozoflar” konulu toplantı 
 • 2014 yılı içinde Bodrum Dans Kulübü Derneği bünyesinde düzenlenen “15. Uluslararası Bodrum Dans Festivali” 
 • 12-13 Aralık 2013 tarihlerinde, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından UNESCO Su Dayanışma Yılı münasebetiyle gerçekleştirilen “21. Yüzyılda Su Güvenliği ve Türkiye” konulu toplantı 
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Ottoman Territory on Film” konulu atölye çalışması 
 • Boğaziçi Üniversitesi UNESCO Mekatronik Kürsüsü tarafından düzenlenen ITHET (Information Technology Based Higher Education and Training) Konferans dizisi 
 • Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik 
 • 11-12 Nisan 2013 tarihlerinde, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi tarafından Oxford İslam Araştırmaları Merkezi ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile Ankara’da gerçekleştirilen “Avrupa’da Göç, İslam ve Çokkültürlülük” konulu Sempozyum
 • Bahçeşehir Üniversitesi’nin İbn-i Sina’nın Kanun fit-tıb adlı eseri hakkında gerçekleştirilen Sempozyum 
 • 09-10 Mayıs 2013 tarihlerinde, Çanakkkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Gelibolu Sempozyumu” 
 •  28 Haziran 2013 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu V” 
 • 2013 yılı boyunca, Eskişehir’in Türk Dünyası Kültür Başkenti ve Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti olarak UNESCO ve UTMK ile ilişkili etkinlikleri 
 • Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Sorunları” konulu uluslararası sempozyum 
 • Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından hazırlanan “Geleneksel Mimarinin Yaşayan İnsan Hazineleri Yapı Ustaları” başlıklı proje
 • 12 Nisan 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından UTMK ile işbirliği içinde gerçekleştirilen “Piri Reis Haritasının 500. Yılı” konulu sempozyum 
 • Tüketici ve Çevre Eğitimi Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Pîri Reis Tırı Denizlerimizde” başlıklı proje 
 • 16 Şubat 2013 tarihinde Forum Çamlık Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Piri Reis Haritasının 500. Yılı