UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) ve Göç İhtisas Komitesi

Sosyal Dönüşüm

Dünya; küreselleşmenin, küresel çevre değişiminin, ekonomik ve mali krizlerin etkisiyle; adaletsizliğin artması, aşırı yoksulluk ve insan haklarının ihlali sonucunda önemli sosyal dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşümler barış, insan onuru, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet ve ayrımcılıkla mücadele gibi evrensel değerlere olanak sağlayan yenilikçi çözümleri teşvik etmektedir. Bu değişimlerden en çok etkilenen gençler sosyal dönüşümün temel aktörleridir.

Sosyal kapsayıcılık ve sosyal yenilik aracılığıyla; kırılgan, avantajsız ve dışlanmış olanlara özel olarak odaklanan sosyal dönüşüm bütün UNESCO etkinliklerinin dönüm noktasıdır. UNESCO’nun MOST Programı ve Hükûmetler Arası Konseyi (IGC) sosyal dönüşümde bütünsel kapasite geliştirme girişimi ve sosyal bilimler bilgisi, kamu politikası, kamu toplumu ve uygulamaları takibi arasında köprü kurmak için yegâne etmenlerdir. 

MOST Programı iki tematik öncelik üzerine odaklanmaktadır:

- Sosyal kapsayıcılık: Yoksullukla mücadele, adaletsizliği azaltma ve kapsayıcı topluluklara doğru gelişmenin önemli özelliği ve sürdürülebilir kalkınmanın ana amacıdır. 

- Çevre Değişiminden Kaynaklanan Sosyal Dönüşüm: Gıda, su, enerji ve doğal kaynakların azaltılması, biyoçeşitliliğin kaybedilmesi, hızlı kentleşme ve nüfus artışının etkisiyle oluşan iklim değişikliği ve doğal afetler gibi krizlerle mücadele etme gerekliliğinin farkında olarak sosyal dönüşüm ele alınmalıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz sosyal ve çevresel elemanlara sahip olduğu düşünüldüğünde sosyal ve çevresel mücadeleler yakından birbirleriyle ilgililerdir. 

* Bu metin http://en.unesco.org/themes/social-transformations  adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.