UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) ve Göç İhtisas Komitesi

Sürdürülebilirlik Bilimi

Çevresel değişiklikler sosyal dönüşümü yönlendirmektedir. İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, içilebilir su kaynaklarının azalması, yanlış atık yönetimi, arazi kaybı ve kentsel hava kirliliği gibi konular toplumu derinden etkilemektedir.  

Aynı zamanda, sosyal dönüşüm çevreyi yönlendirmektedir. Hem sürdürülemez üretim ve tüketim modeli negatif yönden, hem de sürdürülebilir yaşam, teknoloji, sosyal yaşam alanlarıyla pozitif yönde etkilemektedir.

MOST tüm bu sosyal değişimin zorluklarına sürdürebilir bilimin gelişimine katkı sağlayarak karşılık vermektedir:

  • fiziksel, biyolojik ve sosyal sistemlerin karmaşıklığını anlamak için sürdürebilirlik hakkında bilim,
  • pozitif sosyal dönüşüm ve sürdürebilir politikalara destek vermek için sürdürülebilirlik için bilim.

MOST, bilgi ve eylem arasındaki bağlantıyı güçlendirmek genel amacıyla birlikte UNESCO’nun ‘yeryüzünün geleceği’ kapsamındaki çalışmalarına ve çevresel zorluklarla mücadelede bilgi odaklı disiplinler arası veri sağlayan yeni bilim dalı sürdürülebilirlik bilimine katkıda bulunmaktadır.

MOST açısından sürdürülebilirlik bilimi, bilginin ayırt edici yanı ve daha özel yaklaşımla bilgiyi uygulama ve harekete geçirme olarak tanımlanmaktadır. Her iki açıdan da sosyal ve beşeri bilimler belirleyici katkılar sunmaktadır. İnsanların inançları, yaşamları ve kurumlar gibi karmaşık sistemlerin anlaşılmasını sağlamanın yanı sıra sosyal tepkiler ve politik gelişmelere bağlı olan eylem olanaklarında belirleyici rol oynamaktadır.

Sürdürülebilirlik bilimi ‘ne için sürdürülebilirlik’ sorusunu araştırmaktadır. Sürdürülebilirlik sosyal bilimlerin teorik ve deneysel yapısı kadar beşeri bilimlerin yetkisinde olan değerler sorunu, hayal gücü ve yaratıcılıkla ilişkilidir.

UNESCO’nun sektörler arası dinamiği içerisinde MOST dört ana konuyu kapsayan sürdürülebilirlik bilimi üzerinde çalışmaktadır:

  • Akademi ve politika gündemine 2013 Dünya Sosyal Bilimler Raporu gibi temel yayınlar ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliğine İlişkin Çerçeve Sözleşmesi Taraf Ülkeler Konferansı gibi önemli etkinliklere etkin katılımla katkı sağlama.
  • Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi (ISSC) tarafından yönlendirilen Sürdürülebilirlik Programına Dönüşümü teşvik etmek gibi yenilikçi araştırma programları aracılığıyla kapasite arttırma.
  • Çevresel duyarlılığın geliştirilmesi yoluyla araştırmalarla bağlantılı sosyal görünürlüğü oluşturma.
  • MOST Bakanlar Forumu ve MOST Okulları gibi mekanizmalar ve iki taraflı politik destek yoluyla bilgi ve politika arasındaki etkileşimi sağlama.

 

*Bu metin http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/most-programme/sustainability-science/ adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.