UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) ve Göç İhtisas Komitesi

Beşerî Bilimler ve Felsefe

Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) Programı akademik çalışma ortaklığıyla yaratıcı yeni fikirlerin oluşturulmasına destek vermektedir. Bu program ayrıca yöneticilerle çalışarak sosyal dönüşüme bağlı insani düşünceye ilgiyi arttırmaktadır.

Beşerî bilimler, sosyal dönüşüme ışık tutmada ve kültürleri anlamayı teşvik etmede önemli rol oynamaktadır. Sosyal kapsayıcılık ve sürdürülebilir kalkınma gibi MOST önceliklerinin temel içeriği olmayı önermektedir. 

Sosyal Dönüşüm yönetimi sadece teknik bir çözüm hakkında değil, yaratıcı çözümler oluşturma hakkında çalışmaktadır. Bu çalışma, beşerî bilimler disiplinin sahip olduğu ana harekettir.

Beşerî bilimlerin bir parçası olan felsefe, insan hayatının tüm boyutlarının sorularıdır. UNESCO ‘Özgürlük Okulu’ olarak adlandırdığı temel yayınında tanımlandığı gibi geçmişten günümüze felsefeyle yakın ilişkilidir. Felsefe eleştirel sorgulama yoluyla uluslararası bağlamda hayatın ve eylemlerin anlamlandırılmasını sağlamaktadır.

UNESCO ile felsefe arasındaki bağlantı dünyada kalıcı barış ve güvenliğin kurulması için gerekli koşulların uygunluğunun sorgulanmasından kaynaklanmaktadır.

Felsefe, beşerî ve sosyal bilimlerle diyalog içerisinde sürdürülen entelektüel çalışmalar aracılığıyla sosyal dönüşüm program sorunlarına kurumsal cevap oluşturmaya dünya genelinde tecrübenin ve kültürlerin çoğulculuğunu yansıtarak katkı sağlamaktadır. 

Beşerî bilimler ve felsefe sadece geçmiş zamanlardan veya kültürlerden türetilmiş geleneksel miras ile ilgilenmez; dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar ile de ilgilenmektedir. Bu sorunlar; kimlik çeşitliliği, diller, göçler, çevresel zorluklar; politikalar, eylemler ve teoriler üzerinde eleştirisel düşünme... Tüm bu miraslar, sosyal değişimi geliştiren özgün bakış açılarıdır.

*Bu metin http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/most-programme/humanities-and-philosophy/ adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.