UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Hidroloji İzleme Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı

ekmekci@hacettepe.edu.tr

mekmekci1303@gmail.com

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü (2002-…)
 • Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı (ABD) Başkanı (2012-…)
 • Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Su Araştırmaları Programı Danışma Kurulu Üyesi (2005-...)
 • TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Kurul Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Üyesi (2012--…)
 • Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği Genel Sekreteri (2013-…)
 • Mühendislik Jeolojisi Derneği Genel Sekreteri (2012-…)
 • TÜBİTAK ARDEB Danışmanı (2014-…)
 • Orman ve Su Bakanlığı Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu Üyesi (2014-..)

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı Araştırma Görevlisi (1985-1992)
 • Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi (1992-....)
 • Bristol University (UK), Dept. of Geography Post-Doc Research Fellow (1996)
 • Hacettepe Üniversitesi Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı (1997- 2002)
 • Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2007)
 • Yerbilimleri Dergisi Editörü (2005-2010)
 • Jeoloji Mühendisliği Dergisi Editörü (1998-2001)
 • TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Kurul Hidrojeoloji Üyesi

Mezun Olduğu Okul/lar

 • Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans (Mühendis) Diploması (1984)
 • Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği-Yüksek Mühendislik Diploması (1987)
 • Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Doktora Diploması (1992)
 • ÜAK Uygulamalı Jeoloji Doçentlik Belgesi (1996)

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 • UTMK Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi (2012-2014)

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 • UNESCO-IHP Konseyi 20. Oturumu (2012)
 • UNESCO-IHP Konseyi 21. Oturumu (2014)
 • UNESCO-IAHS 11th Kovacs Coloquium: Hydrological Sciences and Water Security: Past, Present and Future (2014)
 • UNESCO TMK 1. Büyük Buluşma Toplantısı (2013)

UTMK Adına Yürüttüğü veya Katıldığı Somut Olmayan Kültürel Miras Projeleri

 • NİHA “21. Yüzyılda Su Yönetimi: Bütünleşik Su Yönetimi Çerçevesinde Türkiye’de ve Dünyada Su” Yaz Okulunda UTMK adına seminer (2013)
 • ODTÜ-HÜ Ortak Etkinliği “21. Yüzyılda Su Güvenliği ve Türkiye” konulu Kollokyumda UTMK adına konferans (2013)

Diğer Görevleri

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi’nin başta yeraltısuları olmak üzere su kaynakları konusunda, ulusal ve uluslararası destekli 59 araştırma ve uygulama projede araştırmacı ve yürütücü olarak görev almış; 55 makalesi ve ulusal ve uluslararası toplantıda sunulmuş ve özeti basılmış 54 bildirisi bulunmaktadır. Yerbilimleri Terimleri Sözlüğü yazarları arasında bulunan Prof. Dr. Ekmekçi, tamamlanmış 17 Yüksek Mühendislik ve Doktora tezi yönetmiştir. Hacettepe Üniversitesi Hdrojeoloji Mühendisliği Programı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermeğe devam eden Prof. Dr. Ekmekçi, bu alandaki araştırma ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir.