UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Hidroloji İzleme Grubu Üyeleri

Dr. Murat Ali HATİPOĞLU

Dr. Murat Ali HATİPOĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

mhatipoglu@dsi.gov.tr

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkan Yardımcısı (2012-…)
 • Euro-Mediterranean Information System on know-how in the Water sector (EMWIS)Ulusal Odak Noktası (2001-…)
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Göl ve Sulak Alan Hidrolojisi İhtisas Heyeti Başkan Yardımcısı (2013- …)

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı, 1.Planlama Şube Müdürü (2003-2012)
 • ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi (2001-2006)
 • DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı, Uzaktan Algılama ve CBS Şube Müdürü (1998-2003)
 • ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi (1989-2007)

Mezun Olduğu Okul/lar

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği (1983-1988) Lisans
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği (1988-1991) Yüksek Lisans
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği (1991-1999) Doktora
 • UNESCO-IHE Nehir Mühendisliği (1994-1995) Diploma

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 • UNESCO IHP Ulusal Odak Noktası
 • UNESCO UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komisyonu Üyesi

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 • UNESCO IHP 21. Hükümetlerarası Konseyi (18-20 Haziran 2014, Paris)
 • “Su Güvenliği: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek” konulu Kolokyum (16-17 Haziran 2014, Paris)

Diğer Görevleri