UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER

Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

yalciner@metu.edu.tr

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanı (2013-)
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı (2012- )
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi (1989- )
 • IUGG (Uluslararası Jeoloji ve Jeofizik Birliği) Uluslararası Tsunami Komisyonu Başkan Yardımcısı
 • AB tarafından finanse edilen ASTARTE Projesi’nin ODTÜ Yöneticisi ve Proje Yönetim Kurulu ve İş Paketi 10 Yaygınlaştırılması ve Çalıştırılması Lideri
 • Afet Araştırma JDR Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Japonya (2007- )

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı (2004- 2014)
 • UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkan Yardımcısı (2009- 2013)
 • Nükleer Enerji Santrallerinin Tsunami Sayısal Modellemesi için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Eğitim Programı Eğiticisi (Ağustos, 2012)
 • 11 Mart 2011 Japonya Tsunamisi sonrasında Japonya'da Tsunami Araştırması Ekibi Lideri
 • Uluslararası Bilimsel Dergilerde Editörlükler ve Hakemlikler
 • Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi Kurucu Üyesi,
 • Maldivler Hükümeti Danışmanı, 2005
 • Tohoku Üniversitesi Konuk Araştırmacı (1987)Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi (2001-2015)
 • Güney Kaliforniya Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi (1999-2000)
 • NATO bilim programı tarafından NATO İleri Araştırma Çalıştayı eşdirektörü
 • UNESCO adına Hint Okyanusu Ülkeleri uznanlarına modelleme eğitimleri (2006-2007)
 • Malezya Tsunami Uyarı Sistemi Yazılım kurma, eğitim ve danışmanlık (2006)
 • Maleyza Teknoloji Üniversitesi Tsunamiler Konulu Kurs eğitmeni (2005)
 • PIANC Çalışma Grubu Uluslararası Uzmanı
 • Tsunami Afet Etkileri Anlama ve Uyarı Sistemleri için Uluslararası Kullanım Amaçlı NAMI DANCE isimli Modelleme Yazılım Geliştirme, Malezya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Tsunami Uyarı Merkezine Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 • Singapur Milli Üniversitesi Tropik Deniz Bilimleri Enstitüsünde Tsunami Modelleme Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti (2006)
 • Avrupa Birliği Descartes Ödülü Finalist Proje ortağı (2003)
 • İngiltere Birleşik Kırallık İnşaat Mühendisleri Enstitüsü’nun 2003 yılı En İyi Bilimsel Makalesinde ortak Yazar
 • Uluslararası Tsunami Araştıma Ekibi Başkanlığı (İzmit, 1999)
 • Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme
 • ABD de Güney Kaliforniya Üniversitesinde, Kaliforniya Kıyıları Tsunami Modelleme Projeleri Yöneticiliği

Mezun Olduğu Okul/lar

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Doktora (1989)
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Yüksek Lisans (1982)
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Lisans (1979)

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 • UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanı (2013- )
 • UNESCO adına Hint Okyanusu Ülkeleri Tsunami Uyarı Merkezleri Uzmanlarına Tsunami Modelleme Eğitimi Direktörlüğü (2006)
 • Endonezya Depremi sonrası UNESCO Adına Sumatra Adasında Keşif ve Araştırma Grubu Başkanlığı (2004)
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri Komitesi Üyesi

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 • UNESCO 32, 33, 34, 35, 36. Genel Konferansları (2003, 2005, 2007, 2009 ve 2011)

Diğer Görevleri

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi başkanı ve Kıyı ve Deniz Mühendisliği Laboratuvarı yöneticisi görevleri yürütmüştür. "Akışkanlar Mekaniğine Giriş". "Akışkanlar Mekaniği", "İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları ", "Kıyı ve Liman Mühendisliğine Giriş", "Kıyı Mühendisliği Problemlerinde Modelleme", "Kıyı Hidroliği" "Deniz Mühendisiğine Giriş ve Sualtı Uygulamaları", "Liman Planlama ve Tasarımı", "Marinalar" , "Kıyı Yapıları Tasarımı" ve “Denize İlişkin Afetler ve Tsunamiler” başlıklı dersleri vermektedir..

Prof. Dr. Yalçıner’in uluslararası kitaplarda veya seçkin bilimsel dergilerde yayınlanmış 50 den fazla makalesi, 90 dan fazla tebliği bulunmaktadır. Kıyı ve Deniz Mühendilsiği konuları ile ilişkili olmak üzere 6 ulusal ve 5 uluslararası bililmsel konferans ve ayrıca ondan fazla toplantı düzenledi. Temel ve uygulamalı nitelikte 50’den fazla ulusal ve ondan fazla ulusalararası araştırma projesinin bir çoğonda yönetici ve bir kısmında araştırıcı olarak görev aldı.