UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Nazire Özgen ERDEM

Prof. Dr. Nazire Özgen ERDEM

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

nozgen@cumhuriyet.edu.tr

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü (2016-….)
 • MTA Türkiye’nin Jeolojik Miras Envanteri Projesi- Akademik Danışman (2010-….)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü-Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı (2011-….)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi (1993-….)
 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu Üyesi (2018-….)

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan V. (2016-2018)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı (2016-2018)
 • Türkiye Stratigrafi Komitesi – Genel Kurul Üyeliği (2012-2014)
 • Misafir Öğretim Üyesi (Univ. degli Studi Di Napoli Federico II, Dip. Di Sci.Della Terra, İtalya(2010)
 • Türkiye Paleontoloji-Stratigrafi Çalışma Grubu Yönetim Kurulu 2. Başkanı (2009-2011)
 • Profesör Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü (2009-2018)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı (2006-2009)
 • Doçent Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü (2004-2009)
 • Yardımcı Doçent Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü (1998-2003)
 • Dışişleri Bakanlığı Bursiyeri, Sazu Paleontology Institute, Slovenya (Eylül-Aralık 1994)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü- Araştırma Görevlisi (1993-1998)

Mezun Olduğu Okul/lar

 • Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü (1997)
 • Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bil. Enst. Jeoloji Mühendisliği Bölümü (1992)
 • Lisans, Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü (1990)

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 • UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi- Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Üyesi (2014-….)

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Büyük Buluşması (17-18 Kasım 2018, Antalya)
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yön.Kur.Top. ve “ UNESCO ve Sivas Çalıştayı”  (26.10.2017)
 • Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras (22.04.2017)
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 3. Büyük Buluşması (4-5 Kasım 2016, Antalya)
 • 6. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı (9 Temmuz 2016, İstanbul)
 • Jeopark Alanları Ulusal Listesine Öneri Sunma Çalıştayı (02 Ekim 2015, MTA Doğa Tarihi Müzesi, Ankara)

Diğer Görevleri

Prof. Dr. Özgen Erdem’in Paleontoloji, Stratigrafi, Paleoekoloji konularında yapmış olduğu 50’ye yakın makale ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 50 sözlü bildirisi bulunmaktadır. Aralarında Web of Science kapsamındaki SCI ve alan indekslerinin de bulunduğu uluslararası indekslerce dizinlenen çok sayıda dergide bilimsel hakemlik yapmış ve 10 adet bilimsel projede yürütücülük ve araştırmacı olarak yer almıştır. Prof. Dr. Özgen Erdem Türkiye’nin Jeolojik Miras Envanteri Projesi kapsamında Sivas Bölge Toplantısını düzenlemiştir. 2018 itibariyle, 2 doktora, 8 yüksek lisans tezinin danışmanlığını yürütmüştür.