UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Üyeleri

Dr. Fuat ŞAROĞLU

Dr. Fuat ŞAROĞLU

Jeolojik Miras Koruma Derneği 2. Başkanı (JEMİRKO)

dcakar@mfa.gov.tr

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • JEOLOJİK MİRASİ KORUMA DERNEĞİ (JEMİRKO) II. BAŞKANI

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • 1969-1996 Yılında MTA Genel Müdürlüğü’nde Değişik Jeoloji Projelerinde
 • 1996-2003 Yılları Arasında Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Arama Grubu Başkanlığı’nda
 • 2000-2008 Yılları Arasında Envy Enerji Ve Çevre Yatırımları A.Ş
 • 2008-2013 Yılında Kayen Kayı Enerji A.Ş
 • 1993 – 2014 Arası Değişik Üniversitelerde Misafir Öğretim Görevlisi

Mezun Olduğu Okul/lar

 • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü Lisans– 1969
 • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü Yüksek Lisans – 1972
 • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Y. Lisans -1978
 • İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora- 1985

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yer Bilimleri İhtisas Komitesi
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Jeopark İnceleme ve Araştırma Grubu
 • UTMK Jeolojik Miras ve Jeopark Alt Çalışma Grubu

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 •  

Diğer Görevleri