UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Üyeleri

Dr. Erol TİMUR

Dr. Erol TİMUR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı

erol.timur@mta.gov.tr

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • Maden Tetkik ve Arama(MTA) Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı (2003- …)
 • MTA Genel Müdürlüğü Kurum İdari kurulu Üyesi (2007-…)
 • MTA Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanı (2008-…)
 • MTA Genel Müdürlüğü Türkiye’nin Jeolojik Miras Envanteri Projesi Teknik Danışma Kurulu Üyesi (2010 - ….)
 • MTA Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi (2012- …)
 • MTA Genel Müdürlüğü Yönetim Encümeni Üyesi (2012-…)
 • Türkiye Stratigrafi Komitesi Yönetim Kurulu 2. Başkanı (2003- …)
 • MTA Genel Müdürlüğü Sürekli Gelişim Kurulu Başkanı (2003- …)

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Jeoloji Mühendisi (1987–1990)
 • MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Jeoloji Yüksek Mühendisi (1990–1997)
 • MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Doktor, Jeoloji Yüksek Mühendisi, (1997– 2003)
 • MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Doktor, APK Uzmanı (2003)
 • MTA-JICA Üçüncü Ülke Eğitim Programı Düzenleme Komitesi Başkan Yardımcısı (2004-2013)
 • Menderes Masifi Kolokyumu: Düzenleme Komitesi Üyesi (2007)
 • MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkan Vekili (2009–2010, 2012)
 • Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi (2010)
 • MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkan Vekili (2011–2012)
 • MTA Genel Müdürlüğü Ünvan Değişikliği Sınavı Sınav kurulu Üyesi(2007)
 • MTA Genel Müdürlüğü Nitelik Değerlendirme Komisyonu Üyesi (2007-2013)
 • MTA Genel Müdürlüğü Uygulama Denetleme ve uyuşmazlıkların Çözümü kurulu Üyesi (2007)
 • Ulusal Deprem Stratejisi Ve Eylem Planı( UDSEP-2023) hazırlama grubu Deprem bilgi alt yapısına yönelik araştırmalar çalışma komisyonu üyesi (2011-2012)
 • MTA Genel Müdürlüğü Spor Kulübü Yönetm Kurulu Üyesi (2013-2014)
 • XII th International Ichnofabric Workshop, Düzenleme Kurulu Üyesi (2013
 • MTA Genel Müdürlüğü Iş Sağlığı Ve Güvenliği Yönergesi Hazırlama Komisyonu Başkanı (2014)
 • MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası – 2014, Düzenleme Kurulu 2. Başkanı (2014)
 • Türkiye´de Jeoloji Eğitimi ve Araştırmalarının 100. Yılı Sempozyumu: Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi (2015)

Mezun Olduğu Okul/lar

 • İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması (1987)
 • İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Diploması (1990)
 • İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Diploması (1997)

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 • UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Jeolojik Miras ve Jeopark Alt Çalışma Grubu Üyesi (2014 - …)

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 •  

Diğer Görevleri

Dr. Timur’un Sedimantoloji, Stratigrafi, Yapısal Jeoloji, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeolojik Miras konularında yapmış olduğu 24 ulusal ve uluslararası makalesi ve 20 toplantıda sunulmuş ve bildiriler kitabında basılmış bildirisi bulunmaktadır.

Dr. Timur, Türkiye Diri Fay Projesi, Türkiye Heyelan Envanteri Projesi, Türkiye Jeoloji Veri Tabanı Projesi, Türkiye Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi, Türkiye Karst ve Mağara Araştırmaları Projesi, Türkiye Ofiyolit Envanteri Projesi, Türkiye Jeolojik Miras Envanteri Projesi ve Türkiye Kabuk Yapısının Araştırılması Projesi gibi ülke düzeyinde uygulanan jeolojik araştırma projelerinin koordinasyonu görevlerini gerçekleştirmiştir.