UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi TBMM’de Kabul Edildi 

Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun 29 Eylül-17 Ekim 2003 tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilen 32. Genel Konferansı'nda kabul edilen “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da 19.01.2006 tarihinde görüşülerek ''Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" (No: 5448) başlığıyla onaylanmış ve 21 Ocak 2006 tarihli 26056 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Böylece Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine 27 Mart 2006 tarihinde 45. devlet olarak taraf olmuştur.