UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

İzleme Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

Pamukkale Üniversitesi Fen –Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

pektaskadir@hotmail.com

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • Beçin Kalesi Kazısı Başkanı (T.C. Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2009 dan itibaren)
 • Denizli İlbadı Mezarlığı Kazısı (Denizli Müzesi ile birlikte, Bilimsel Sorumlu)
 • Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyeliği (25.10.2011 den itibaren)
 • İstanbul 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeliği (2012 den itibaren)
 • Ilısu Barajı Bilim Komisyonu Üyesi (2007 yılından itibaren)

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • P.A.Ü. Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı (2002-2011)
 • P.A.Ü. Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2002-2011)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı (2011-2014)
 • Y.Y.Ü. Van Gölü Çevresi Tarihi ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (1994-1995, 1 yıl)
 • Pamukkale Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi BAP. Uzmanlık Kurulu Üyesi (2004-2007)
 • Pamukkale Üniv. Fen-Edebiyat Fakülte Kurul Üyeliği (2002-2011)
 • Pamukkale Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2011)
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyeliği (06.08.2009-16.11.2009)
 • Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarına Koruma Kurulu Üyeliği (16.11.2006-16.11.2009; 24.03.2010- 2012)

Mezun Olduğu Okul/lar

 • Lisans 1987-1991 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Atatürk Üniversitesi
 • Yüksek Lisans 1991-1993 Sanat Tarihi Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Doktora 1993- 1997 Sanat Tarihi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 •  

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 • UNESCO 2. Büyük Buluşma

Diğer Görevleri