UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AVCI

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AVCI

Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı (2011- ...)

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 •  

Mezun Olduğu Okul/lar

 • Illinois University at Urbana-Champaign, Middle Eastern Studies Center, Visiting Researcher (2014)
 • MSGSU, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (2010)
 • Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim (2004)
 • Hacettepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji (2000)

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 • UTMK İletişim İhtisas Komitesi Üyeliği

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 •  

Diğer Görevleri

Kitap / Kitap Bölümü
 • “Hayalin İki Yakası: Sinema ve Minyatür”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 10: Sinema ve Hayal, ed. Deniz Bayrakdar, 2013 Bağlam Yayınları:İstanbul
 • “Bir tarafta gencin yetiştiği geleneksel dindarlık algısı, diğer yanda güç vaat eden modern yaşam...”, 100 Kitap, 100 Yazar, 100 Söyleşi, der. Murat Hocaoğlu, 2013, Destek Yayınları:İstanbul
 • İki Dünya Arasında: İstanbul’da Dindar Üniversite Gençliği, İletişim Yayınları:İstanbul, Ocak 2012
 • “Sinemada İslami Kimliklerin Sunumu (1990’lı yıllardan 28 Şubat Sürecine), “Türk Film Çalışmalarında Yeni Yönelimler 9: Sinema ve Gerçeklik” Konferansı, Kadir Has Üniversitesi
 • “Islamıc Forms of live Reflected in Sılver Screen”, (in “Cinema and Politics”), Ed. Deniz Bayrakdar, 2009, Cambridge Scholar Press, London.
 • “Türkiye’de İslamın Modern Görünümleri ve Medya Araçları” Kimlikler Lütfen: Türkiye Cumhuriyeti’nde Kültürel Kimlik Arayış ve Temsili, Derleyen: Gönül Pultar, 2009, ODTÜ Yayınları, Ankara.
 • “Üretilen İslami Mekânlar ve Alternatif Tatil Mekânları” Özneler, Durumlar, Mekanlar (Toplum ve Mekan:Mekanları Kurgulamak), Derleyen: I. Emre Işık, Yıldırım Şentürk, 2009, Bağlam Yayınları,İstanbul.
ÇEVİRİLER
Kitap
 • Jelloun, Tahar Ben, Kıvılcım: Arap Ülkelerindeki İsyanlar (L’Etincelle: Les Revolts Dans Les Pays Arabe), Açılım Kitap:İstanbul, 2012 (basım aşamasında)
 • Cauquelin, Anne “Çağdaş Sanat (L’art Contemporain)” Ankara:Dost Yayınevi, 2005
 • Voltaire, “Felsefe Sözlüğü (Dictionnaire Philosophie)”, İnkılap Yayınevi (basıma hazır)
 • De Certeau, Michel, “Marcher dans le Ville (Walking in the City)” in L'invention du Quotidienne (yayınlanmamış, basıma hazır).
Makaleler (Le monde diplomatique Türkiye - aylık)
 • Pierre Bernin, “Yemen’in saklı Savaşları - Les guerres cachées du Yémen”, Ekim 2009
 • Michael Christofferson “Foucault yeni filozofları desteklediğinde - Quand Foucault appuyait les « nouveaux philosophes », Ekim 2009
 • Annick Stevenson, Romuald Sciora, “Savaş felaketinden kaçınmak nasıl mümkün olabilir? Freud ve Einstein BM’yi tasavvur ettiklerinde - Comment éviter le fleau de la guerre? Quand Freud and Einstein imaginaient L’ONU”, Eylül 2009
 • Ahmad Salamatian “İran güç mücadelesinde - Dans le chaudron du pouvoir iranien”, Ağustos 2009
 • André Bellon “Demokrasi altında mücadeleler - Sous la démocratie, les luttes”, Temmuz 2009
 • Pierre Rimbert, “Eğitimli insanların tüketim karşıtlığı - Contestation à consommer pour classes cultivées”, Mayıs 2009
Diğer Çalışmalar
 • 1999-2000 : Workshop “Görsel ve İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ, Ankara) / Belgesel Projesi: “To be young in Ankara, to be young in Munich”, Danışman : Thomas Balkenhol
 • 1999-2000 : BSB (Belgesel Sinemacılar Birliği), sözlü tarih projesi, “TRT Belgeselleri ve Yönetmenleri”