UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Bilgi ve İletişim için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Kapsayıcı bilgi toplumları, yaratıcılık, teknik inovasyon ve bilgi gücünü birlikte inşa etmenin ileri yoludur.

Bilgi toplumları, barış ve sürdürülebilir kalkınma yeni alanına tüm insanları alarak eğitim, ekonomik refah, sosyal kapsayıcılık ve çevre korumasında kalıcı ve olumlu etkilere ulaşama potansiyeline sahiptir.

İfade özgürlüğünün öneminin vurgulanması 2015 sonrası kalkınma gündeminde vatandaşların katılımının teşvik edilmesi ve demokrasi gelişimi için vazgeçilmez bir unsurdur. Hukukun üstünlüğü sürdürülebilir insan hakları odaklı kalkınma gündemi yönetiminin bir ön koşulu ve bir sonucudur. İfade özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği hukukun üstünlüğü için önemli bir konudur. UNESCO’nun bu alandaki çalışmaları, “sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek” Hedef 16’a katkıda bulunmaktadır.

Medya kalkınmasına UNESCO’nun yaklaşımı hem bilgi odaklı ve hem de bağlama bağlıdır ve bu yaklaşım hızla değişen medya ortamının yarattığı zorlukları ve fırsatları göz önünde bulundurur. IPDC’nin Bilgi Odaklı Medya Kalkınmasına ilişkin Özel Girişimi medya kalkınmasını güçlendirmek için bilgi üretimi ve paylaşımını vurgulamakta ve dünya çapında gazetecilik eğitimini güçlendirmek amacıyla kapsayıcı yaklaşıma özel ilgi göstermektedir. Bu girişim Hedef 16’a katkıda bulunmaktadır. UNESCO’nun Açık Çözümleri de içeren bilgiye evrensel erişimi sağlama çalışmaları özellikle bilgi ve iletişim Teknolojilerine (BİT) erişimin artırılması yoluyla dayanıklı altyapı inşa etmek ve inovasyonu teşvik etmek odaklı Hedef 9 başarılarına doğrudan katkı sağlamaktadır. YouthMobile Girişimi gençlere ilgili mobil uygulama çözümleri geliştirerek sürdürülebilir kalkınmanın hiper-yerel sorunlarını yerel dillerde doğrudan azaltmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu girişim; küresel büyüme, akıllı cep telefonlarına erişimin yanı sıra dijital yerli gençlerin sezgisel yetenek ve enerjilerinden de yaralanmaktadır.  Bu metin http://en.unesco.org/sdgs/ci adresinden Türkçeleştirilmiştir.