UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO 70. Yıldönümü Logosunun Kullanımına İlişkin Rehber İlkeler

 

31 Ekim 2014’te gerçekleşecek resmi açılıştan itibaren, UNESCO 70 Yıldönümünü 2015 yılı boyunca kutlayacaktır. UNESCO üyesi devletlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının UNESCO’nun 70. Yıldönümünü işaret etmek üzere faaliyetler düzenlemeleri ve UNESCO 70. Yıldönümü logosunu bu kapsamda düzenledikleri etkinliklerin iletişim materyallerinde kullanmaları teşvik edilmektedir.

Bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanılabilecek olan UNESCO 70. Yıldönümü logosu, aşağıda gösterildiği şekilde, iki kısımdan oluşmaktadır: UNESCO 70. Yıldönümü logosu ve “UNESCO’nun 70. Yıldönümü Kutlamalarına desteklemek için” ifadesiLogo, UNESCO’nun altı resmi dilinden herhangi birinde, İngilizce. Fransızca. İspanyolca, Rusça, Arapça ve Çince olarak indirilebilir.

 

Bu belge yukarıda anılan yüksek çözünürlüklü logonun nasıl kullanılabileceğini açıklamaktadır.

 

Logo, sağ tarafta bulunan tüm metni de içerecek şekilde, bir bütün olarak indirildiği şekliyle kullanılmalıdır. Ne türde olursa olsun, hiçbir düzenleme, modifikasyon, oynama yapılmamalıdır.

 

Logo yalnızca sivil toplum kuruluşları tarafından resmi kutlama yılı süresince UNESCO’nun 70. Yıldönümünü kutlamak üzere düzenlenen kısa süreli etkinliklerin iletişim materyallerinde kullanılabilir. Logo kullanımı etkinliğin bitiminde sonlandırılmalıdır.

 

UNESCO 70. Yıldönümü logosunu taşıyan bir yayın üretilirse, yayın, içinde bulunan resmi sayfasında “[ yazarın veya yayıncının adı] bu yayının içinde bulunan görüşlerin seçiminden ve sunumundan sorumludur ve burada ifade edilen fikirlerden ki bunlar UNESCO’nun görüşleriyle aynı olmayabilir ve UNESCO’yu yasal olarak bağlamaz” şeklindeki sorumluluk reddi ifadesini içermelidir.

 

Hiçbir koşul altında logo ticari amaçlar için veya alım satımı yapılacak mallar üzerinde kullanılamaz.

 

Etkinliğin bitmesinden sonra, etkinliği düzenleyen sivil toplum kuruluşlarının ilgili raporu doldurmaları ve UNESCO’ya yollamaları rica olunur.

 

İlave bilgi için UNESCO ile aşağıdaki adres üzerinden iletişime geçilebilmektedir: logo@unesco.org

 

yukarıda mevcut metin http://fr.unesco.org/70years#view-display-id-section4 adresindeki orijinalinden yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir.