UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Tavsiye Kararları

Dijital Formdaki de Dâhil Belgesel Mirasın Korunmasına ve Belgesel Mirasa Erişime ilişkin Tavsiye Kararı 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı, 3-18 Kasım 2015 tarihleri arasında Paris’te toplanan, 38. Oturumunda,

Tüm analog ve dijital formlarda zaman ve mekân içinde üretilen ve korunan belgelerin zamanla insanlığın medeniyetinin ve ilerlemesinin her alanını etkileyen temel bilgi yaratma ve ifade etme araçlarını oluşturduğunu göz önünde bulundurarak, Devamı için Tıklayınız...


Çok Dillilik ve Siber Âleme Evrensel Erişimin Kullanımı ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve evrensel olarak tanınan diğer yasal belgelerde beyan edilen insan haklarının ve temel özgürlüklerin tam olarak uygulanmasını taahhüt edip; sırasıyla medeni, siyasi haklar ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili 1966 tarihli iki Uluslararası Sözleşmeyi dikkate alarak, “Bilgi ve iletişim alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun esas ve önemli rolü olduğunu ve kurumun Genel Konferans ile bu alanla alakalı alınan kararların ve konu hakkında kurul kararlarının ilgili kısımlarının uygulanmasını” kabul ederek, Devamı için Tıklayınız...