UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu Nedir?
Yürütme Kurulu, UNESCO'nun üç yönetim organından biridir (Diğerleri Genel Konferans ve Sekretaryadır) ve Genel Konferans tarafından seçilir. Yürütme Kurulunun görev ve sorumlulukları öncelikli olarak Kuruluş Sözleşmesi ve Genel Konferans tarafından belirlenen kural veya yönetmeliklerde belirtilmektedir. Genel Konferansın yetkisi altında hareket eden Yürütme Kurulu, Kurumun çalışma programını ve Genel Direktör tarafından kendisine sunulan tahmini bütçeleri inceler. 58 Üye Devletten oluşur, her Üye Devlet dört yıl görev yapar. Devamı için Tıklayınız...


Komisyonlar ve Komiteler
Yardımcı Organlar: Komisyonlar ve Komiteler, Yürütme Kurulu beş daimi yardımcı organı vardır: Program ve Dış ilişkiler Komisyonu (PX), Finans ve Yönetim Komisyonu (FA), Özel Komite (SP), Sözleşmeler ve Tavsiye Kararları Komitesi (CR), Sivil Toplum Ortakları Komitesi (NGP) Yürütme Kurulunun bütün üyeleri PX ve FA komisyonlarına üye kabul edilirken komite üyelikleri sınırlandırılmıştır. Yürütme Kurulunun bütün üye devletleri her iki komisyonun da üyesi kabul edilir. Devamı için Tıklayınız...


Çalışma Usulleri  
Yürütme Kurulu oturumlarının gündemi nasıl belirlenir? Yürütme Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulu Üyelerinin öneri veya görüşlerini almak üzere geçici taslak gündemi Büroya iletir. Olağan oturum açılışından 30 gün önce, Üyeler Başkan tarafından hazırlanan geçici gündemi alırlar. Gündem aşağıdaki hususları içerir: Genel Konferans tarafından Yürütme Kuruluna iletilen tüm konular Birleşmiş Milletler, Üye Devletler, Yürütme Kurulu Üyeleri, Genel Direktör tarafından önerilen tüm konular. Devamı için Tıklayınız...  


Oturumlar 
Yürütme Kurulu ne sıklıkta ve ne kadar süreyle toplanır? Yürütme Kurulu, iki yıllık süre içerisinde en az 4 defa olağan oturumla toplanır. Yılda iki defa olağan oturum gerçekleştirir. Her defasında, iki veya üç haftalığına toplanır. Genel Konferanstan hemen sonra kısa bir Yürütme Kurulu oturumu gerçekleştirilir (Ex. Board, Rules of Proc., rule 1) Yürütme Kurulunun özel oturumları ne zaman gerçekleştirilir? Yürütme Kurulu özel oturumlarında aşağıda belirtilen konuları ele almalıdır. Devamı için Tıklayınız...