UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşmaları

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 3. Büyük Buluşması 4-5 Kasım 2016 Tarihlerinde Antalya’da Gerçekleştirildi

UTMK Genel Kurul Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ’ın onurlandırdığı Buluşmaya UTMK Genel Kurul Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, İhtisas Komitelerinin Üyeleri, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölüm Direktörü, Büyükelçiler, Üniversitelerimizin UNESCO Kürsü Temsilcileri, Akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Özel Kuruluş Temsilcileri, Basın Temsilcileri, UNESCO konularında çalışan uzmanlarla birlikte 200’e yakın katılım sağlandı.

3. Büyük Buluşmanın Açılış Konuşmaları UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölüm Direktörü S. Gülser CORAT, Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Lale ÜLKER, Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İSEN, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ ve Millî Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından gerçekleştirildi. UNESCO Genel Direktörü Irina BOKOVA ve Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI video mesajlarıyla katılımcıları selamladı. Açılış konuşmalarının ardından UNESCO Barış Sanatçısı Kudsi ERGÜNER Müzik Dinletisi gerçekleştirdi.

Müzik Dinletisinin ardından UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ UNESCO’nun tanıtıldığı, Millî Komisyonun yapısı, amaç ve sorumluluklarının belirtildiği, Türkiye’nin prestij listeleri ve hükûmetler arası komite üyelikleriyle birlikte UNESCO’daki yerinin yansıtıldığı ve Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin açıklanarak bu hedeflerin UNESCO ile ilişkisinin ortaya koyulduğu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay CENGİZER ve önceki UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni BOTSALI UNESCO deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Buluşmanın öğleden sonraki oturumunda UTMK Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim İhtisas Komitesi Başkanı Doç. Dr. Adnan BOYACI moderatörlüğünde gerçekleştirilen Eğitim Sektörü Panelinde UNESCO’da Eğitim, Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde Eğitimin Yeri, Öğretmenler ve Yükseköğretim konuları tartışıldı. UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay CENGİZER moderatörlüğünde gerçekleştirilen Kültür Sektörü Panelinde ise Kültür Sözleşmeleri, kültürel mirasın korunmasına söz konusu sözleşmelerin katkısı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanabilirliği açısından kültürün yeri görüşüldü.

Toplantının ikinci günü sabah oturumda UTMK Yönetim Kurulu Üyesi ve Biyoetik İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Panelinde sektörde yer alan programlar, yaşlılığın demografik dönüşüme etkileri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sektörde ne anlam ifade ettiği tartışıldı. Daha sonra, UTMK İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili Dr. Hilmi BENGİ moderatörlüğünde gerçekleştirilen Bilgi ve İletişim Sektörü Panelinde iletişimin temaları, sosyal medya, sürdürülebilir kalkınma ve iletişim, medyada kadının yeri ve bilgi edinme hakkı konularına yer verildi.

Öğleden sonraki oturumda ise UTMK Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI moderatörlüğünde Doğa Bilimleri Sektörü gerçekleştirildi ve panelde Türkiye’de bilim çalışmaları, bilimde kadının yeri ve özel sektörle işbirliklerimize yer verildi. gerçekleştirildi ve panelde Türkiye’de bilim çalışmaları, bilimde kadının yeri ve özel sektörle işbirliklerimize yer verildi.

Beş sektörde değerli panelistlerle gerçekleştirilen panellerden sonra Prof. Dr. Mustafa İSEN’in yönettiği açık uçlu değerlendirme oturumunda tüm üyelerin görüşlerini açıkladığı tartışma platformu oluşturuldu; bu tartışmalardan bir sonuç raporunun çıkarılması hedeflendi.

UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un kapanış konuşmasıyla UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 3. Büyük Buluşması sona erdi.UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 3. Büyük Buluşması Fotoğrafları için Tıklayınız.


UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 3. Büyük Buluşması Programı için Tıklayınız.


Başkanlık Sunumu

  • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanlık Sunumu için Tıklayınız.

Eğitim Sektörü Paneli Sunumları


Kültür Sektörü Paneli Sunumları

  • Kaynaklar çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınmayı Geliştirme Sunumu için Tıklayınız.
  • Somut Olmayan Kültürel Miras, Kültür Koruma Stratejileri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Sunumu için Tıklayınız.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Sektörü Paneli Sunumları

  • UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sunumu için Tıklayınız.
  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UNSDS) - Türkiye Sunumu için Tıklayınız.
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sunumu için Tıklayınız.

Bilgi ve İletişim Sektörü Paneli Sunumları

  • Sosyal Medyanın İletişimde Artan Rolü Sunumu için Tıklayınız.
  • Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Sunumu için Tıklayınız.

Doğa Bilimleri Sektörü Paneli Sunumları