UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Büyük Buluşma Hakkında

“UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması” sonu “tek rakamlı” yıllarda gerçekleştirilen UNESCO Genel Konferanslarını değerlendirmek ve bir sonrasına hazırlanmak amacıyla iki yılda bir sonu “çift rakamlı” yıllarda düzenlenmektedir. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşmaları UTMK Genel Kurul Üyeleri,  Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, İhtisas Komitelerinin Üyeleri, üniversitelerimizin UNESCO Kürsü Temsilcileri, Akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Özel Kuruluş Temsilcileri, Basın Temsilcileri, UNESCO konularında çalışan uzmanlarla ulusal düzeydeki tüm paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

“UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması”nın ilki 16-17 Kasım 2012, ikincisi 31 Ekim-1 Kasım 2014 ve üçüncüsü 4-5 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Demokratik, hesap verebilir bir uzmanlık ve danışmanlık kurumu olan Millî Komisyonun yönetişimi için “Büyük Buluşmalar” ortaya çıkacak düşünceler, kanaatler, eleştiriler ve diğer çıktılarla Millî Komisyon çalışmalarına yol haritası niteliğindedir.