UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Afrika Ülkeleri

Afrika Ülkeleri 

UNESCO 2014-2021 orta vadeli dönemi için Üye Devletler tarafından iki küresel öncelikten biri olarak Afrika Önceliği kabul edilmiştir. Bu kapsamda Afrika Bölgesinin UNESCO misyonlarını göz önünde tutarak geliştirilmesi için Eylem Planı oluşturulmuştur. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bu kapsamda Afrika Ülkeleri Millî Komisyonlarıyla önceki yıllarda da özellikle kültür alanında uzmanlık paylaşımı olarak gerçekleştirilen işbirliğini ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla ilk olarak 2015 yılında “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Örgün ve Yaygın Eğitim: Türkiye ve Afrika Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda iki yılda bir toplantının gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve 2017 yılında 35 Afrika Ülkesi Millî Komisyon temsilcisinin katılımıyla “Afrika – Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras” adlı toplantı gerçekleştirilmiştir.


Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) ve Örgün ve Yaygın Eğitim: Türkiye ve Afrika Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı için Tıklayınız


Afrika – Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras için Tıklayınız