UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri UNESCO Millî Komisyonları Birinci Informel Toplantısı

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri UNESCO Millî Komisyonları Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı 12 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna Millî Komisyonları temsilcileri katılım sağlamıştır.

Toplantının açılış konuşmaları Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Millî Komisyon Başkanı Sergiy KYSLYSTA, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkan Vekili Büyükelçi Hüseyin Avni BOTSALI tarafından gerçekleştirilmiştir.

Toplantının ilk oturumunda Güneydoğu Avrupa Ülkeleri UNESCO Millî Komisyonları temsilcileri ülkeleri adına konuşmalarını gerçekleştirmiş ve katılım sağlayamayan Yunanistan Millî Komisyonunun iletmiş olduğu mesaj okunmuştur. İkinci oturumda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Gündemi 17 Hedef üzerinden tartışılarak deneyim paylaşımında bulunuldu ve bu hedefler kapsamındaki süreç yönetiminin nasıl yönetilmesi gerektiği, UNESCO’nun ve Millî Komisyonlarının rolünün ne olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Üçüncü oturumdaysa UNESCO listeleri ve ağları; ortak (çok uluslu/seri/sınır aşan) adaylık dosyaları hazırlanması konusunda işbirliği imkânları değerlendirilmiştir.

Toplantıda aşağıda belirtilen tavsiye kararları oy birliğiyle alınmıştır:

 1. Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantıları da hatırda tutularak Türkiye’nin insiyatifinin tüm katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığının ifade edilmesi,
 1. Gerçekleştirilen toplantının I. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı olarak kabul edilmesi ve toplantıların her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde ve UNESCO Venedik Ofisi ile işbirliği hâlinde gerçekleştirilmesi,
 1. Gerçekleştirilecek toplantılar için bölge ülkeleriyle ev sahibi ülkenin koordinasyonunda her yıl ayrı bir tema belirlenmesi ve belirlenen tema doğrultusunda gözlemci ülke veya uzman davet edilebileceğinin değerlendirilmesi,
 1. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri arasında UNESCO’nun eğitim, bilim, kültür ve bilgi ve iletişim sektörlerinde işbirliğinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi,
 1. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri arasında ikili/çoklu istişare ve iş birliklerinin uygun olan alanlarda teşvik edilmesinin desteklenmesi,
 1. Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin UNESCO Yürütme Kurulu, Hükûmetler Arası Konsey/Komitelerde ve diğer programlarda daha etkin temsilini sağlamak için karşılıklı destek ve yardımlaşma sağlanması için çaba harcanması,
 1. Farkındalığı arttırmak için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Gündemi kapsamında bölgesel girişim ve etkinliklerin yapılmasının teşvik edilmesi, 
 1. UNESCO’nun işbirliği ve diyalog içinde yürütülen bütün programlarında bölge ülkelerinin işbirliklerini artıracak şekilde ortak projelere katılmalarının sağlanması kapsamında ASPnet Okulları, UNESCO Kürsüleri/UNITWIN Ağları ve UNESCO Kulüpleri konusunda kapasitenin arttırılması,
 1. UNESCO Dünya Mirası Listesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi, Dünya Belleği Kütüğü, Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına çok uluslu adaylıklar sunma konusunda işbirliğinin arttırılması,
 1. Bölgesel düzeyde Jeoparklar, Biyosfer Rezerveleri, Yaratıcı Şehirler, Öğrenen Şehirler gibi tüm programlarda işbirliklerinin güçlendirilmesi, 
 1. UNESCO Slovenya Millî Komisyonunun teklifi doğrultusunda Güneydoğu Avrupa Ülkeleri UNESCO Millî Komisyonları İkinci Toplantısı’nın 2018 yılında Slovenya’da yapılması oybirliğiyle tavsiye edilmiştir.