UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Afrika Ülkeleri

Afrika – Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından 21-22 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da “Afrika – Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras” konulu toplantı gerçekleştirildi. 37 Afrika ülkesindeki UNESCO Millî Komisyonlarının Genel Sekreterleri ile gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI, Antalya Milletvekili Gökçen ÖZDOĞAN ENÇ, UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ ve heyeti katılım sağladı.

Toplantının birinci günü Sayın Bakan moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda işbirliği imkânları üzerine genel tartışma yapıldı. UTMK Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE’nin sunum gerçekleştirdiği ikinci oturumda 1972 tarihli Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında işbirliği olanakları görüşüldü. Moderatörlüğünü UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un yürüttüğü üçüncü oturumda ise UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL tarafından 2003 tarihli Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi konulu sunum gerçekleştirildi ve 2003 Sözleşmesi kapsamında işbirliği olanakları değerlendirildi. Toplantı tartışmaların ardından genel değerlendirme ve kapanış oturumuyla sona erdi. Toplantının ikinci gününde Türkiye’nin Kültürel ve Doğal miraslarını tanıtmak amacıyla sosyal program gezisi yapıldı. Toplantı sonunda Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımının sürdürülebilir olması gerekliliği kanaatine varıldı.