UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşmaları

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2. Buluşması 31 Ekim-1 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmiştir.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İhtisas Komiteleri Üyelerinden oluşan 150 kişilik heyetin bir araya geldiği, UNESCO'nun Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler, Kültür, Bilgi ve İletişim Sektörleri panellerinin gerçekleştirildiği toplantının açılışında UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ali Kemal AYDIN, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Mustafa İSEN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. A. Halûk DURSUN, UNESCO Genel Direktörü Irina BOKOVA'nın video mesajını aktaran UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölüm Direktörü Saniye Gülser CORAT ve Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI konuyla ilgili değerlendirmelerini içeren birer konuşma yapmışlardır.

UNESCO vizyonu çerçevesinde kalıcı barışın tesisi, sürdürülebilir kalkınma, kültürel miras, bilim ve toplum, ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak; Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür ve Bilgi ve İletişim sektörleri aracılığıyla, UNESCO idealleri ve vizyonu temelinde ve UNESCO tarafından her 2 yılda bir gerçekleştirilen Genel Konferans'ta belirlenen stratejik hedefler kapsamında, UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarını Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İhtisas Komiteleri Üyelerinin bir arada bulunduğu bir toplantıda oluşturmak ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıda Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler, Kültür ve Bilgi ve İletişim Panelleri düzenlenmiştir. Paneller öncesinde UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ UNESCO'yu ve UTMK'yı tanıtan bir konferans vermiş, UTMK sektör uzmanları ise UNESCO sektörleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

Moderatörlüğünü UTMK Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim İhtisas Komitesi Başkanı Doç. Dr. Adnan BOYACI'nın yaptığı Eğitim Panelinde, UNESCO Genel Merkezi Araştırma ve Öngörü Birimi Program Uzmanı Sobhi TAWIL ve Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet ER; Moderatörlüğünü UTMK Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve MOST ve Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ'nin yaptığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Panelinde UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölüm Direktörü Saniye Gülser CORAT ve UTMK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Ahmet BAŞARAN; Moderatörlüğünü UTMK Yönetim Kurulu Başkan Vekili E. Büyükelçi Gürcan TÜRKOĞLU'nun yaptığı Kültür Panelinde UTMK Yönetim Kurulu Başkanı ve UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UTMK Yönetim Kurulu Üyesi ve UTMK Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanı Doç. Dr. Nevra ERTÜRK ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Başkanı Doç. Dr. Serhan ADA; Moderatörlüğünü UTMK Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi ve İletişim İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR'ın yaptığı Bilgi ve İletişim Panelinde İletişim İhtisas Komitesi Üyesi Dr. Hilmi BENGİ ve Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haydar YALÇIN; Moderatörlüğünü UTMK Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI'nın yaptığı Doğa Bilimleri Panelinde UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Zeki KAYA, UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER ve UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Danışmanı Simla Y. ÖZKAYA uzmanlık alanlarıyla ilgili birer konuşma yapmışlardır.

Toplantının ikinci günü öğleden sonra UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni BOTSALI'nın konferansı gerçekleşmiştir.

UTMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ'un yönettiği ve Panel Moderatörlerinin katıldığı Değerlendirme ve Sonuç Bölümünde, katılımcıların da katkı ve önerileriyle Sonuç Bildirisine esas olacak görüşlerin oluşturulmasına çalışılmıştır.

UTMK'nın gelecekteki çalışmalarını şekillendirmede değerlendirilmek üzere katılımcılardan kendilerine verilen anket formlarını doldurmaları istenmiştir. Üyeler bu formlara da değerli görüşleriyle büyük ölçüde ilgi göstermişlerdir.


Fotoğraf Galerisi için Tıklayınız


Başkanlık Sunumu için Tıklayınız


Eğitim Sektörü Sunumu için Tıklayınız


Doğa Bilimleri Sektörü Sunumu için Tıklayınız


Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sunumu için Tıklayınız


Kültür Sektörü Sunumu için Tıklayınız


Bilgi ve İletişim Sektörü Sunumu için Tıklayınız


UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2. Büyük Buluşması Basın Duyurusu için Tıklayınız
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması vesilesiyle UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın Video Mesajı için Tıklayınız