UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşmaları

 UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İhtisas Komiteleri üyelerinden oluşan 160 kişilik bir heyetle 16-17 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Toplantıya UNESCO Genel Direktörlüğü’nden Millî Komisyonlar ve Sivil Toplum Bölümü Direktörü Sayın Genc SEITI katılarak Millî Komisyonlar ile Genel Direktörlük ilişkilerini değerlendiren bir konferans verdi.

Türkiye’nin 2013 yılında Dünya Miras Komitesi’ne adaylığını açıklamasından sonra, adaylık sürecini daha etkin yürütmek ve yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla toplantı sırasında kültürel miras alanında uluslararası uzman kuruluş olan ICOMOS ve doğal miras alanında uzman kuruluş olan IUCN temsilcileri ile Dünya Miras Komitesi üyelerinden üç devlet temsilcisinin de katılacağı bir panel gerçekleştirildi.

Millî Komisyonların UNESCO Kuruluş Sözleşmesi’nde ve bu Sözleşmeye bağlı diğer belgelerinde tanımlanmış ve ilgili devlet tarafından belirlenmiş görevleri, UNESCO’nun temel ilgi alanlarında üye devletlerin katılımlarıyla yürütülen görüşme ve müzakereler sonunda ortaya çıkan bilgi, görüş, karar ve kabullerin ulusal düzeyde tanınmasında, değerlendirilmesinde veya uygulanmasında başta devlet kurumları olmak üzere tüm ilgililere danışmanlık yapan ve bu yönüyle de icraya katkıda bulunmaktır.

25 Ekim-10 Kasım 2011 tarihlerinde Paris’te düzenlenen UNESCO 36. Genel Konferansı sonrasında Yönetim Kurulumuz, 16-17 Kasım 2012 tarihlerinde “UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması” adıyla bir yandan 2013 yılında yapılacak olan 37. Genel Konferansa hazırlanmak diğer yandan Millî Komisyonumuzun kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarını Millî Komisyonumuzun Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İhtisas Komiteleri üyelerimizin bir arada bulunduğu bir ortamda oluşturmaya yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun azaltılması, barış kültürünün geliştirilmesi ve kültürlerarası diyalog UNESCO’nun 2008-2013 orta dönem misyonu içinde yer alan en temel başlıklardır. 2014-2017 dönemine yönelik UNESCO’nun program taslaklarında ise stratejik hedeflerin üç temel program kapsamında ele alınması öngörülmektedir:

  • Barış ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim

  • Barış ve sürdürülebilir kalkınma için bilim, teknoloji ve yenilikçiliğin harekete geçirilmesi

  • Kültür, yaratıcılık ve ifade özgürlüğü

Bu bağlamda toplantının ana amaçları arasında UNESCO vizyonu doğrultusunda Millî Komisyonumuzda etkinliklerini sürdüren İhtisas Komitelerinin yapmış oldukları çalışmaları izlemek, komiteler arası ve Millî Komisyonun UNESCO Merkezi ile olan etkileşimini değerlendirmek ve önümüzdeki iki yıllık dönem için ortak akıl geliştirmeye yönelik bilgi alışverişinde bulunmak yer aldı. Toplantı çerçevesinde öncelikle UNESCO Türkiye Millî Komisyonu için çalışan her düzeydeki üyelerimizin bir araya gelerek farklı sektörler altında ve daha ayrıntılı uzmanlık birikimleriyle yürütülen UNESCO çalışmalarını daha genel hatlarıyla ve karşılıklı bilgi akışı içinde tartışmalarının sağlandı. Bu tartışmaların nihai amacı ise, iki yılda bir yapılan UNESCO Genel Konferanslarına Millî Komisyonumuzun daha hazırlıklı katılımını gerçekleştirmektir. Genel Konferansların en önemli çıktıları arasında taraf devletlerce önerilen karar tasarıları yer almaktadır. Her karar tasarısının arkasında ilkliği, gerekliliği ve uluslararası toplum açısından geçerliliği bakımından güçlü argümanların bulunması gerekmektedir. Bu ise UNESCO tarihini ve mekanizmalarını tanımanın yanında çok iyi bir bilimsel ve teknik hazırlık süreci gerektirmektedir.