UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

28. Dönem Genel Kurul Üyeleri

28. DÖNEM GENEL KURUL ÜYELERİ

 

1)    İlgili Bakanlıklar Daimi Üyeler

 

A)   Millî Eğitim Bakanlığı

a)    Bakan

b)    Müsteşar

c)    Bakanlık tarafından belirlenecek 7 temsilci

B)    Dışişleri Bakanlığı

a)    Müsteşar veya temsilcisi

b)    UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi

c)    Bakanlık tarafından belirlenecek 2 temsilci

C)    Kültür ve Turizm Bakanlığı

a)    Müsteşar veya temsilcisi

b)    Bakanlık tarafından belirlenecek 5 temsilci

 

2) Diğer Kamu Kuruluşları

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Maliye Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

Yunus Emre Enstitüsü

 

3) Yükseköğretim Kurumları

Eğitim

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Temel Bilimler

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Mekatronik Mühendisliği UNESCO Kürsüsü)

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (Bilgisayar Destekli Üretim Mühendisliği UNESCO Kürsüsü)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

 

İnsan ve Toplum Bilimleri

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Sürdürülebilir Barış İçin Eğitim Kürsüsü)

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü)

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi (Felsefe ve İnsan Hakları UNESCO Kürsüsü)

Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Uluslararası Göç Kürsüsü)

Kültür

Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü)

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü)

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı: Yeni Medya ve Toplumsal Katılım UNESCO Kürsüsü)

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

İletişim

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

4) Özel Kuruluşlar

 

Avrasya Yazarlar Birliği

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF- Türkiye)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı  (IKSV)

Jeolojik Mirası Koruma (JEMİRKO) Derneği

Mili Eğitim Vakfı

Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü

Türk Dünyası Vakfı

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi

Yıldız Sarayı Vakfı

 

5) Tanınmış Kişiler

Eğitim

Prof. Dr. Hasan BACANLI

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Temel Bilimler

Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ

Prof. Dr. Zeki KAYA

Kültür

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

Prof. Dr. Mustafa İSEN

İnsan ve Toplum Bilimleri

Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ

Doç. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ

İletişim

Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR

Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK