UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Tuncer DEMİR

Prof. Dr. Tuncer DEMİR

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi

tuncerdemir20@hotmail.com

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıklarını Araştırma Enstitüsü Müdürü (2016- …)
 • Kula UNESCO Global Jeopark - Koordinatör ve Akademik Danışman (2017- ….)
 • Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi (2015- …)
 • Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2016- …)

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü- Araştırma Görevlisi (1993- 2000)
 • Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü - Yardımcı Doçent (2001-2006)
 • Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü- Doçent (2006-20012)
 • Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü - Profesör (2012-1015).
 • Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü - Profesör
 • Bölüm Başkanı, Harran Üniversitesi, Coğrafya Bölümü (2002-2014).
 • M.Y.O. Müdürü, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (2011-2015).
 • M.Y.O.  Müdürü, Harran Üniversitesi, Hilvan Meslek Yüksekokulu (2003-2007).
 • M.Y.O.  Müdürü, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu (2007-2011).
 • Harran Üniversitesi, Socrates/Erasmus Programı Kurum Koordinatörü (2001-2011).
 • Yönetim Kurulu Üyesi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2003-2006).

Mezun Olduğu Okul/lar

 • Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Lisans Diploması (1990).
 • University of Wales-Swansea (Birleşik Krallık), Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı- Yüksek Lisans (1992).
 • Durham University (Birleşik Krallık) Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Diploması (1997)

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 •  

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 • 41st EGN Coordination Committee Meeting, (Austria-Slovenia), 19th - 23rd March 2018.
 • The 8th International Conference on UNESCO Global Geoparks,, Italy, 11-14 September 2018.

Diğer Görevleri

 • Prof. Dr. Tuncer DEMİR’in çoğunlukla Flüviyal Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeomorfoloji alanlarında olmak üzere Yerbilimleri konularında toplamda 37 uluslararası ve 10 ulusal makalesi yayınlanmıştır. Prof. Dr. Demir, 45’i uluslararası alanda olmak üzere toplamda  57 adet uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılara katılmış ve bu toplantılarda yapmış olduğu sunumların sonuçları ilgili bildiriler kitaplarında özet veya tam metin olarak yayımlanmıştır. Başta Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere ülkemizin değişik yörelerinde ve Suriye ve Fas gibi değişik ülkelerde nehir taraçaları üzerine arazi çalışmaları yapmış olan Demir, UNESCO destekli Uluslararası Jeolojik Korelasyon Programlarından (Internatıonal Geological Correlation Programme-IGCP) IGCP-449 ve 518 Projelerinin de Türkiye Çalışma Grubu Koordinatörlüklerini yapmış ve bu çalışmaları başarı ile sonuçlandırmıştır. Web of Science kapsamındaki uluslararası bazı dergilerde hakemlik ve editörlük te yapmış olan Prof. Dr. Demir, halihazırda Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü öğretim üyeliği ve Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli jeoparkı olan Kula Global Jeoparkı'nın Koordinatörlük görevini sürdürmektedir.