UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

 

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu isim ve logosu kullanımında dikkat edilecek hususlar

 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu isim ve logosunun kullanım izni verme hakkı sadece UTMK Yönetim Kuruluna aittir ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu isim ve logosunun kullanım izni sadece Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda verilmektedir.
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu isim ve logosu kullanım izni talebini içerir dilekçenin kuruma ait antetli, tarih ve sayı numarasını içermesi ve imzalı olarak UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Resmî yazı niteliğinde olmayan dilekçeler ve bireysel başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu isim ve logosu, UNESCO ideallerine uygun süreli etkinliklere Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.
 • UNESCO Karar, Sözleşme, Program ve Ağları çerçevesinde gerçekleştirilen süreli etkinliklere UNESCO Türkiye Millî Komisyonu isim ve logosu kullanım izni ile birlikte bilimsel ve danışsal destek verilmesi, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu görev tanımına giren konularda etkinlik gerçekleştirilmesi durumunda iş birliği yapılması hususu, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.
 • Uzun süreli projelere ve herhangi bir şekilde kâr amacı güden kurum ve etkinliklere UNESCO isim ve logosu kullanım izni verilememektedir.
 • Logo, hiçbir şekilde değiştirilerek kullanılamamaktadır. (ebat, renkler, zemin tonuna göre kullanımı), gerekli olduğu hallerde büyütülür veya küçültülebilir. Boyutu uzatılıp, genişletilemez ve daraltılamaz.
 • Logo, başka bir logonun parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • Logo, Millî Komisyonun haklarını engelleyecek şekilde kullanılamaz.
 • Logo kullanımı, kullanıcılara UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ile ilgili herhangi bir hak vermez.
 • Logo kullanımı kurallarına uygunsuz hareket eden, Millî Komisyonun haklarını çiğneyen veya yasalara aykırı kullananlara karşı UNESCO Türkiye Millî Komisyonu yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.