UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi

01.0001: Meddahlık Geleneği (2008 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0002: Mevlevi Sema Törenleri (2008 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0003: Âşıklık Geleneği (2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0004: Karagöz (2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0005: Nevruz (2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0006: Barana, Sıra Gecesi, Yâren vb. Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0007: Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0008: Alevi-Bektaşi Ritüeli:Semah (2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0009: Geleneksel Tören Keşkeği (2011 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0010: Mesir Macunu Festivali (2012 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0011: Türk Kahvesi ve Geleneği (2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0012: Bahar Bayramı Hıdırellez (2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0013: Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0014: Nazar Boncuğu Geleneği

01.0015: Aşure Geleneği

01.0016: Sabantoy ve Tepreş

01.0017: Sarıkeçililer ve Yayla Göçü

01.0018: Islık Dili (2017 yılında UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedilmiştir)

01.0019: Taş İşlemeciliği Geleneği

01.0020: Ahilik

01.0021: Arguvan Türküleri    

01.0022: Atma Türkü Geleneği

01.0023: Barak Havaları

01.0024: Bıçakçılık Geleneği

01.0025: Boğaz Havaları

01.0026: Bozlak Havaları

01.0027: Cam Altı Resmi

01.0028: Çalgı Yapımcılığı

01.0029: Geleneksel Çini Sanatı (2016 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0030: Çoban Bayramları: Koç Katımı, Saya, Döl Dökümü, Yünüm-Koyun Yüzdürme

01.0031: Çömlekçilik Geleneği

01.0032: Edirnekâri Sanatı

01.0033: Erguvan Bayramı

01.0034: Ehram Geleneği

01.0035: Halı Dokuma Geleneği

01.0036: Hamam Kültürü

01.0037: Hayır Geleneği

01.0038: İmece

01.0039: Halay

01.0040: Kaşenlik

01.0041: Keçecilik Geleneği

01.0042: Kilim Dokuma Geleneği

01.0043: Kirvelik

01.0044: Kispet Yapımcılığı

01.0045: Köçeklik

01.0046: Köroğlu Hikâyelerini Anlatma Geleneği

01.0047: Köse Oyunu

01.0048: Lületaşı İşleme Sanatı

01.0049: Mayıs Yedisi

01.0050: Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği

01.0051: Oya Sanatı

01.0052: Sepetçilik Geleneği

01.0053: Seğmenlik Geleneği

01.0054: Sinsin Oyunu

01.0055: Telkâri Sanatı

01.0056: Yağmur Duası Törenleri

01.0057: Yayla Şenlikleri

01.0058: Yaylacılık Geleneği

01.0059: Yazmacılık Geleneği

01.0060: Zeybeklik Geleneği

01.0061: Ahşap Oymacılığı

01.0062: Arabaşı Geleneği

01.0063: Aşık Oyunu

01.0064: Aşuk ve Maşuk

01.0065: Bakırcılık Geleneği

01.0066: Bar

01.0067: Bastonculuk Geleneği

01.0068: Cezayir Havaları

01.0069: Cirit

01.0070: Çeyiz Geleneği

01.0071: Çiğdem Pilavı

01.0072: Değirmen Kültürü

01.0073: Deve Oyunu

01.0074: Diş Hediği Geleneği

01.0075: Güreş Geleneği

01.0076: Hat Sanatı

01.0077: Horon

01.0078: Hoyrat

01.0079: İpek ve İpek Böcekçiliği Kültürü

01.0080: Kanaviçe İşleme Geleneği

01.0081: Karşılama

01.0082: Katı' Sanatı

01.0083: Kına Gecesi

01.0084: Kız Kaçırma Oyunu

01.0085: Kukla    

01.0086: Kündekâri Sanatı

01.0087: Macahel Şarkı Söyleme Geleneği

01.0088: Mâni Söyleme Geleneği

01.0089: Minyatür Sanatı

01.0090: Ninni Söyleme Geleneği

01.0091: Okçuluk

01.0092: Ölü Helvası Geleneği

01.0093: Pekmez ve Şıra Yapımı

01.0094: Ramazan Gelenekleri

01.0095: Saraçlık Geleneği

01.0096: Sedef Kakma Sanatı

01.0097: Şivlilik Geleneği

01.0098: Talikacılık

01.0099: Taziye Geleneği

01.0100: Tezhip Sanatı

01.0101: Topaç

01.0102: Üfleme Cam ve Beykoz İşi Süsleme Sanatı

01.0103: Yemenicilik Geleneği

01.0104: Yorgancılık Geleneği

01.0105: Zeytin ve Zeytinyağı Kültürü

01.0106: İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka (2016 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)

01.0107: Mersiye Geleneği

01.0108: Mevlit Geleneği

01.0109: Lokum Kültürü

01.0110: Tahta Kaşık Geleneği

01.0111: Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği (2018 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir)