UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Etkinlikleri

UNESCO tarafından ilan edilmiş günlerden biri olan “10 Kasım, Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü” vesilesiyle Millî Komisyonumuz tarafından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde, İhsan Ruhi BERENT Salonunda 10 Kasım 2016 tarihinde bir Panel gerçekleştirilmiştir. Panelin teması UNESCO tarafından bu yılki etkinliklerin teması olarak belirlenmiş olan “Bilim Merkezlerini ve Bilim Müzelerini Kutlamak” olarak belirlenmiştir.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hayrullah DAĞISTAN’ın açılış konuşmalarının ardından, panel sunumlarına geçilmiştir. Panelin ilk konuşmacısı ve Moderatörü Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof Dr. Nizamettin KAZANCI olmuştur. Sayın KAZANCI’nın ardından Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi Prof Dr. Yüksel ÖRGÜN, Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Gül GÜNEŞ ve Yaşayan Müze Müdürü Dr. Sema DEMİR sunumlarını yapmıştır. Soru cevap bölümünün ardından toplantı sona ermiştir. Toplantıya, Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyeleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 76 kişi katılmıştır.