UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Yapay Zekâ İzleme Grubu

 

UNESCO ve Yapay Zekâ Çalışmaları

Yapay Zekâ, yaşamakta olduğumuz ve yakın gelecekte yaşayacağımız teknolojik gelişmelerin merkezinde yer alan meselelerden biridir. Yapay Zekâ teknolojilerinin etkisi, insanlığın onu kontrol etme ve yönetme yeteneğine bağlı olarak şekillenecektir. Bu noktada UNESCO Yapay Zekâ’nın teknolojileri geliştirilirken, etik boyutunun da bu gelişmelere paralel olarak eşlik etmesinin gerekliliğine inanmaktadır. Yapay Zekâ teknolojilerinin geliştirilme aşamasında önyargıların ve tarafsız olmayan seçimlerin teknolojiye olduğu gibi aktarılması var olan sorunların devamına ve derinleşmesine neden olacaktır. Ayrıca Yapay Zekâ teknolojilerinin kullanımında kişisel verilerin korunması, teknolojiye adil erişimin sağlanabilmesi ve Yapay Zekâ kullanımının eşitsizlikleri artırmasının engellenmesi, hesap verilebilirlik ve sorumluluk gibi konularda bir yol haritası oluşturulması için UNESCOYapay Zekâ Etiğine İlişkin Standart Belirleme’ çalışmalarına başlamış ve Yapay Zekâ üzerine Tavsiye Kararı hazırlanmasına karar vermiştir.


Yapay Zekâ İhtisas Komitesi

22 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen UTMK Yönetim Kurulu toplantısında Yapay Zekâ İhtisas Komitesinin Prof. Dr. Hasan BACANLI başkanlığında kurulmasına karar verilmiştir. Komite üyeleri ise, Doç. Dr. Murat ÖZBAYOĞLU, Doç. Dr. Tansel ÖZYER, Doç. Dr. Mesut S. ÇEKİN, Dr. M. Umut DEMİREZEN, Gökhan YÜCEL ve Zafer KÜÇÜKŞABANOĞLU isimlerinden oluşmaktadır. Yapay Zekâ İhtisas Komitesinin raportörlüğünü Sektör Uzmanı Alperen TOSUN yürütmektedir. Yapay Zekâ teknolojilerinde ortaya konan ilerlemeler, yapay zekâ uygulamalarında etik ilkelerin nasıl konumlanması gerektiği sorularını beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede Yapay Zekâ teknolojilerinin etik boyutu üzerine gerçekleştirilen çalışmaları takip etmek ve bunlara uyum sağlamak amacıyla Yapay Zekâ İhtisas Komitesi faaliyetlerini sürdürmektedir