UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

İletişim İhtisas Komitesi

Bilgi toplumu; bilgiye evrensel erişim, ifade özgürlüğü, kültürel ve dilsel çeşitliliğe saygı ve herkes için kaliteli eğitimle inşa edilebilmektedir. Medya özgürlüğü ise insanların bilgiye ulaşabilme ve diledikleri bilgiyi seçebilme fırsatlarını artırmaktadır.

 

İfade özgürlüğünün öneminin vurgulanması 2015 sonrası kalkınma gündeminde vatandaşların katılımının teşvik edilmesi ve demokrasi gelişimi için vazgeçilmez bir unsurdur. Hukukun üstünlüğü sürdürülebilir insan hakları odaklı kalkınma gündemi yönetiminin bir ön koşulu ve bir sonucudur. İfade özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği hukukun üstünlüğü için önemli bir konudur. UNESCO’nun bu alandaki çalışmaları, “sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek” şeklindeki Hedef 16’ya katkıda bulunmaktadır.

 

Medya kalkınmasına UNESCO’nun yaklaşımı bilgi odaklıdır. Bu yaklaşım hızla değişen medya ortamının yarattığı zorlukları ve fırsatları göz önünde bulundurur. IPDC’nin Bilgi Odaklı Medya Kalkınmasına ilişkin Özel Girişimi medya kalkınmasını güçlendirmek için bilgi üretimi ve paylaşımını vurgulamakta ve dünya çapında gazetecilik eğitimini güçlendirmek amacıyla kapsayıcı yaklaşıma özel ilgi göstermektedir. Bu girişim SKH 16’ya katkıda bulunmaktadır.

 

UNESCO’nun Bilgi ve İletişim Sektöründeki çalışmaları, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bünyesinde kurulan ve alanının önde gelen uzmanlarından oluşan İletişim İhtisas Komitesi aracılığıyla takip edilip ulusalda yürütülmektedir. Bununla birlikte Komite üyeleri medya okuryazarlığı, dezenformasyon, dijitalleşme ve medya kalkınması gibi konularda çalışarak sektöre katkı verip; ilgili uluslararası toplantılara Millî Komisyonumuzu temsilen katılmaktadırlar. İletişim İhtisas Komitesi özellikle her sene 13 Şubat Dünya Radyo Gününde farkındalığı arttıracak çalışmalar yapmaktadır.