UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Genel Konferansı

Genel Konferans 

Genel Konferans 195 Üye Devletin temsilcilerinden oluşmaktadır. 1946-1953 yılları arasında Genel Konferans her yıl toplanmış, 1954 yılından itibarense iki yılda bir toplanmaya başlamıştır.

Bugüne kadar 39 UNESCO Genel Konferansı gerçekleştirilmiş ve 2019 yılında ise UNESCO 40. Genel Konferansı gerçekleştirilecektir. UNESCO Genel Konferanslarına Üye Devletler ve Ortak Üye Devletler katılmakta; toplantıları Üye Olmayan Devletler, hükûmetler arası kurumlar, sivil toplum kuruluşlarının gözlemci olarak takip etmesi Genel Konferans kararıyla kabul edilebilmektedir. Her ülkenin büyüklüğüne ve bütçe katkısına bakılmaksızın bir oy hakkı bulunmaktadır.

Kurumun en yetkili organı Genel Konferans’tır. Genel Konferans, Kurumun politikalarını ve temel çalışma planını belirlemekte, UNESCO’nun çalışma programlarını ve bütçesini kabul etmekte ve aynı zamanda Yürütme Kurulu Üyelerini ve Genel Direktörü seçmektedir.

Genel Konferans Kararlarına ulaşmak için Tıklayınız