UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Dünya Kitap Başkenti

UNESCO Dünya Kitap Başkenti

Dünya Kitap Başkenti, okuma ve kitaplara adanmış bir programdır. UNESCO tarafından 1996 yılında Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü’nün ilan edilmesinin ardından, Dünya Kitap Başkenti kavramı ortaya çıkmış ve ilk olarak Madrid 2001 yılında Dünya Kitap Başkenti seçilmiştir. Bu başarılı deneyimin ardından, 2 Kasım 2001’de gerçekleştirilen Genel Konferans’ta (31 C/Resolution 29) her yıl bir şehrin kitap başkenti olarak seçilmesine karar verilmiştir.


Başvuru Kriterleri

Dünya Kitap Başkenti olmak için başvuran şehirlerin program önerisi aşağıdaki 6 kriter ışığında değerlendirilir:

  • Özellikle Dünya Kitap Başkenti için tasarlanan ve büyük oranda paydaşlar ve toplum için uzun dönemli faydalarla, şehrin başkent olma dönemi süresince uygulanacak etkinlik programının sunulması;
  • Öngörülen giderlerin genel bir taslağı ve fon artırma stratejileri;
  • Profesyonel ve sivil toplum örgütlerini de içeren, kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası katılım derecesi ve programların önceden görülebilen etkileri;
  • Başvuruda bulunan şehir tarafından; kitap tedarik zincirindeki ve bilimsel ve edebi toplumdaki diğer aktörlere ilişkin yazarları, yayıncıları, kitap satıcılarını ve kütüphanecileri temsil eden ulusal, bölgesel ve uluslararası profesyonel kurumlarla işbirliği içinde düzenlenen, tek seferlik ya da devam eden etkinliklerin nitelik ve nicelikleri;
  • Kitapları ve okumayı teşvik edici ve artırıcı diğer kayda değer projelerin nitelik ve nicelikleri,
  • “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin 19. ve 27. maddelerinin ve “Eğitsel, Kültürel ve Bilimsel Malzemenin İthaline dair Anlaşma”nın (Floransa Sözleşmesi) yanı sıra UNESCO Kuruluş Anayasasında belirtilen ifade özgürlüğü, bilgiyi yayınlama ve dağıtma özgürlüğü ilkelerine uygun olması.

Devamı için Tıklayınız

 


Dünya Kitap Başkenti Sunumu için Tıklayınız


Detaylı bilgi için Tıklayınız