UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Staj ve Burs Programları

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Staj Programı Sıkça Sorulan Sorular Staj Programı hangi tarihler arasında gerçekleşmektedir?

Staj Programı genellikle akademik takvim dikkate alınarak, yarıyıl ve yaz tatili başlangıç dönemlerinde duyuru yapılarak gerçekleştirilmededir. Tarihler için lütfen internet sitemizi takip ediniz.

Staj Programı’na kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan, sürekli bir işte çalışmayan, öğrenim gördüğü bölümde en az 2. sınıfı bitirmiş olan, öğrenimlerini tamamladıkları dönem itibariyle en az 70 not ortalamasına sahip olan, alt dönemlerden tekrar edeceği dersi olmayan ve staj programına başvuru tarihinden itibaren UNESCO’nun resmi dillerinden (İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Çince) birinden YDS veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir sınavdan 50 ve üzeri not almış olanlar (öğrencilerin, henüz lisans dönemlerini tamamlamadıklarından, bu sınavlara girmemiş olabilecekleri göz önünde bulundurularak hazırlık okumuş olmaları veya bölümlerinde aldıkları yabancı dil derslerinden 70 (yetmiş) ve üzeri not almaları durumunda başvuruları kabul edilmektedir.) Staj Programı’na başvurabilirler.

Staj Programı’na başvurmak için ne yapmak gerekiyor?

Başvuru formunu doldurmanız ve http://www.unesco.org.tr sitesindeki ilgili ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında Milli Komisyonumuzun e-posta adresine (webmaster@unesco.org.tr) iletmeniz ilk aşamada veterlidir.

Başvuru formu haricinde yollamam gereken belgeler nelerdir?

Staj Programı’na başvurmak için gereken diğer belgelerin listesi için Tıklayınız

Başvuru yaparken başvuru formunu ve diğer belgeleri aynı anda mı iletmem gerekiyor?

UTMK Staj Programı için başvuru formunu doldurup göndermeniz ilk aşamada yeterlidir. Staj yapmaya hak kazandığınız takdirde, gerekli belgeler daha sonra sizden istenecektir.

Başvuru yaptıktan sonraki süreç nasıl ilerliyor?

Başvurularınız Sekretaryamız tarafından şartlara uygunluk açısından incelenecektir. Bunun devamında, başvuru kriterlerini taşıyan adaylar Millî Komisyonumuza mülakata davet edilir. Mülakatta başarılı bulunan adaylara e-posta aracılığıyla bilgi verilir.

Staj mülakatı sonrasında stajyerliğe hak kazananlar nasıl haberdar edilir?

Mülakat sonrasında Milli Komisyonumuzda staj yapmaya hak kazanan adaylara telefon veya e-posta yoluyla ulaşılarak bildirim yapılmaktadır ve staj başlangıç tarihi ve saati hakkında bilgi verilmektedir.

Millî Komisyonun stajyer kontenjanı kaçtır veya böyle bir kontenjan var mıdır?

Stajyer sayısı, UNESCO’nun sektörel (Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür, Bilgi ve İletişim) dağılımları dikkate alınarak, eş zamanlı olarak toplam en fazla 5 (beş) kişiden oluşur.

Staj Programı boyunca ücret verilir mi? Konaklama, yol gibi ücretler karşılanır mı?

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Staj Programı’nda stajyerlere herhangi bir ücret ödenmez. Konaklama ve yol gibi masraflar stajyerlere aittir. Ancak staj süresi boyunca öğle yemekleri ve sigortaları Komisyon tarafından karşılanır.

Staj Programı kaç günlüktür?

Toplam staj süresi 20 (yirmi) iş günüdür. 20 (yirmi) iş gününü tamamlamamış olan stajyerlere “Staj Belgesi” verilmez.

Millî Komisyonda 20 günlük Staj Programı dışında uzun süreli staj olanağı var mıdır?

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun Lisans öğrencilerine yönelik 20 günlük Staj Programı haricinde başka bir staj programı bulunmamaktadır.

 

Staj Programı’nı tamamlayan stajyerler sonraki iş başvurularında öncelik kazanır mı?

İşe alınma garantisi verilmemekle birlikte, Komisyonun Sektör Uzmanı kadrolarına başvurularda gerekli şartları taşımaları hâlinde Komisyonda staj yapmış kişilere öncelik tanınır.

Mezunlar, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri Staj Programı’na katılabilir mi?

Millî Komisyonumuzun staj programı sadece Lisans öğrencilerine yöneliktir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Burs Programı bulunmaktadır. /pages/173/27