UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Staj ve Burs Programları

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı

Sıkça Sorulan Sorular Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı için son başvuru tarihi ne zamandır?

Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı başvuruları için bir son tarih bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu hangi süreyle verilmektedir?

Yüksek Lisans tez bursu iki yıl, Doktora tez bursu ise dört yıl süreyle verilmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursuna kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan, sürekli bir işte çalışmayan, başka bir kurumdan hizmet karşılığı burs almayan, tez konusu ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve bursa başvuru tarihinden itibaren UNESCO’nun resmi dillerinden (İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Çince) birinden YDS veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir sınavdan 65 ve üzeri not almış olanlar başvurabilirler.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursuna başvurmak için ne yapmak gerekiyor?

Başvuru formunu  doldurarak Komisyonumuzun e-posta adresine (webmaster@unesco.org.tr) iletmeniz yeterlidir.

Başvuru formu haricinde yollamam gereken belgeler nelerdir?

Yüksek Lisans ve Doktora Bursuna başvurmak için gereken diğer belgelerin listesi için Tıklayınız.

Başvuru yaparken başvuru formunu ve diğer belgeleri aynı anda mı iletmem gerekiyor?

Yüksek Lisans ve Doktora Bursuna başvurmak için başvuru formunu doldurup göndermeniz ilk aşamada yeterlidir. Burs almaya hak kazandığınız takdirde, gerekli belgeler daha sonra sizden istenecektir.

Başvuru yaptıktan sonraki süreç nasıl ilerliyor?

Başvurularınız Sekretaryamız tarafından şartlara uygunluk açısından incelenir ve sonuçlar Yönetim Kurulu’nun kararıyla kesinleşir.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu kontenjanı kaçtır veya böyle bir kontenjan var mıdır?

Burs sayısı, her biri ayrı sektörden olmak kaydıyla toplamda en fazla beştir. Bir sektördeki bursiyerin Komisyon ile ilişiği kesilmeden aynı sektöre yeni bir burs verilemez ve hiçbir durumda bursiyer sayısı altı olamaz.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursunu kazanan adaylar sonraki iş başvurularında öncelik kazanır mı?

İşe alınma garantisi verilmemekle birlikte, Komisyonun Sektör Uzmanı kadrolarına başvurularda gerekli şartları taşımaları hâlinde bursiyerlere öncelik tanınır.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Burs miktarı kadardır?

Burs miktarı Yüksek Lisans için 1800 TL, Doktora için 2200 TL’dir. Komisyon bursu, ilgili Yönerge’nin hükümleri saklı kalmak şartıyla karşılıksız olup, geri ödemesizdir.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursuna başvuru yaparken bir işte çalışıyor olmak mümkün müdür?

Öğrenim Bursu’na başvuru yaparken sürekli bir işte çalışıyor olmamanız gerekmektedir. Aynı şekilde bursu almaya hak kazanan bursiyerlerin sürekli bir işe başlamaları durumunda bursları kesilir.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu hangi durumlarda kesilir?

Komisyon’da tam zamanlı çalışan Sektör Uzmanları ile birlikte çalışarak ve İhtisas Kütüphanesinde araştırma yaparak Komisyon Hizmet Binası’nda zaman geçirmeyen, herhangi bir kurumda ücret karşılığında çalışmaya başlayan, burs almaya hak kazandığı tez alanını ve konusunu değiştiren, kamu hizmetlerinden yasaklılık hali doğan veya yüksek lisansta tez danışmanı ve doktorada ise TİK raporu tarafından tezi hakkında ‘yürütülemez’ kararı verilen bursiyerlerin bursları kesilecektir.

Yurtdışında yüksek lisans veya doktora eğitimi almakta olanlar UTMK Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Bursundan yararlanabilir mi?

Bursiyerler haftada 20 saatlerini, tam zamanlı çalışan Sektör Uzmanları ile birlikte çalışarak ve Kütüphanede araştırma yaparak Millî Komisyonun Ankara’da bulunan Hizmet Binası’nda geçirmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Burslarından yararlanmak için tez konularının neler olması gereklidir?

Yüksek Lisans ve Doktora tez konuları UNESCO’nun beş sektörü olan Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür, Bilgi ve İletişim alanları ve UNESCO’nun faaliyet alanları olmalıdır. Örneğin UNESCO’nun Genel Konferans kararları veya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İhtisas Komiteleri kararlarını ve UNESCO sözleşmeleri ile genel anlamda UNESCO mevzuatını bu kapsam dâhilindedir.