UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya Su Günü’ne Dair Mesajı

22.3.2023

Su sadece tüm yaşamın kaynağı değil, aynı zamanda toplumlarımızın sağlıklı gelişiminin de temelidir. Dolayısıyla su, UNESCO ve Birleşmiş Milletler’in hedeflerinin birleştiği noktadadır. Susuz kalmış veya tüketime uygun olmayan suları içerek kendini hasta eden bir dünyada nasıl iyi öğrenebilir,  sağlıklı olabiliriz, barış ve adalet dolu bir dünyayı nasıl inşa edebiliriz?

 Bugün Birleşmiş Milletler’e göre 2 milyar insanın suya erişimi yoktur.

İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları, şiddetli kuraklık ve su kıtlığının yaşanmasının yanı sıra sellerin ölçeğini ve sıklığını artırma tehdidinde bulunduğundan herkesin suya ve sanitasyona erişimini sağlamak için acil harekete geçmesi gerekmektedir.

Devletler, uluslararası kuruluşlar, STK’lar, sivil toplum ve bilim adamları gibi ilgili tüm aktörler 22 Mart günü New York’ta Birleşmiş Milletler Su Konferansı’nda su sorunu ve bu sorunun yol açtığı zorluklara karşı bir eylem programı bulmak amacıyla bir araya gelmektedirler.

Bu zorluğun üstesinden gelmek, her düzeyde ortaklıklar ve iş birliği anlaşmaları gerektirmektedir. Bu nedenle, UN-Water ailesi adına UNESCO tarafından koordine edilen bu yılki Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu bu konuya odaklanmaktadır. Disiplinler arası bir yaklaşım benimsemek, görüş ve uzmanlıkları karşılaştırmak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine kadınları ve yerli toplulukları dâhil etmek gibi bu tür anlaşmaların sonuç vermesine olanak tanıyan iyi uygulamaları belirlemek özellikle önem arz etmektedir.

UNESCO elli yılı aşkın bir süredir kademeli olarak 169 Ulusal Komiteyi bir araya getirmenin yanı sıra Hükûmetler arası Hidroloji Programı, UNESCO Dünya Su Değerlendirme Programı, 29 bağımsız UNESCO su merkezi ve su ile ilgili 70 UNESCO Üniversite Kürsüsü ile bu iş birlikçi yaklaşımın değerine uzun zamandır inanmaktadır.

Özellikle sınıraşan havzaların ve akiferlerin yönetiminde yapılması gereken daha çok şey bulunmaktadır. Bu nedenle, Sınıraşan Su İşbirliği Koalisyonu, geçtiğimiz Aralık ayında UNESCO tarafından düzenlenen BM-Su Yeraltı Suları Zirvesi’nde başlatılmıştır. Koalisyon, akiferleri, gölleri ve nehir havzalarını paylaşan ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır çünkü kaynakların adil ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, takas ve ortak kararlar için alanlar yaratılarak garanti edilebilir.

 

Bu yıl Dünya Su Günü’nde UNESCO, döngüsü küresel olan suyun, insan sınırlarıyla ne kadar kalıcı bir şekilde çeliştiğini vurgulamaktadır. Gerekli sonuçları çıkarmak ve onu olduğu gibi görmek bize bağlıdır ve hayatidir.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384683_eng?posInSet=1&queryId=N-517a627a-b637-4557-98d8-8d70256b6333 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.