UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

  TÜRKSOY ÜYESİ DEVLETLER UNESCO MÎLLİ KOMİSYONLARI 3. TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ (13-14 Eylül 2012, Astana, Kazakistan Cumhuriyeti)

 

Giriş

TÜRKSOY üyesi devletler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri 3. Toplantısı, 13-14 Eylül 2012 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da UNESCO ve ISESCO Kazakistan Millî Komisyonu ve TÜRKSOY ortaklığında düzenlenmiştir.

 

Toplantıya Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti(Rusya Federasyonu), Tuva Cumhuriyeti(Rusya Federasyonu), Saha Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) Millî Komisyonları Başkanları/ Genel Sekreterleri; Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Başkırdistan Cumhuriyeti(Rusya Federasyonu), Tataristan Cumhuriyeti, Hakasya Cumhuriyeti(Rusya Federasyonu), Saha Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu), Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi (Moldovya Cumhuriyeti), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kültür ve eğitim ilgili bakanlıkları ve devlet kurumları başkanları/temsilcileri; TÜRKSOY üyesi UNESCO ile ilişkilendirilmiş okullar ve kulüpleri program komiteleri koordinatörleri tarafından katılım sağlanmıştır.

Davet edilen saygın temsilciler arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi - TDİK) Genel Sekreteri Halil Akıncı, TÜRKSOY Genel Direktörü D. Kaseinov, Officer of the Order of Academic Palms madalyası sahibi, Fransa’nın tanınmış profesörü A. Fischler, UNESCO Almata İşbirliği Ofisi Başkanı S.Lazarev, UNESCO Taşkent Ofisi Başkanı J.Espinal, Orta Asyan Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü Direktörü Sh.Mustafayev yer almışlardır.

 

Gözlemciler arasında başkanlığını Yönetici Sekreter G.Ordzhonikidze’nin yaptığı Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu Delege Heyeti ve Yunus Emre Vakfı isimli Türk Kültür Merkezinin temsilcileri yer almıştır.

İki genel kurul toplantısının yanında, aşağıda belirtilen temalarda üç paralel toplantı düzenlenmiştir. • Türk dünyası doğal ve kültürel miraslarının kaydının şekillendirilmesi • Türk dünyası somut olmayan kültürel miras elemanlarına ilişkin kayıtların güncellenmesi ve İnsanlığın Somut Olmayan Mirası Temsili Listesi’ne sunulmak üzere ortak çok uluslu dosyaların tespiti • Türk dünyası dokümental miras unsurlarının kaydının şekillendirilmesi ve UNESCO Dünya Dokümental Miras (Dünya Belleği Listesi)’ne sunulmak üzere ortak çok uluslu dosyaların tespiti

 

Toplantı kapsamında ayrıca, UNESCO ile ilişkilendirilmiş okulları ve kulüpleri katılımıyla “genç neslin ahlak ve etik eğitiminde UNESCO ile ilişkilendirilmiş okullar ve kulüpler ile Türkçe konuşan devletler ve bölgeler etnokültürel organizasyonlarının rolü” gayri resmi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının Hedefleri

 

Toplantının esas hedefi Organizasyonun temel alanlarında TÜRKSOY üyesi devletler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri arasında işbirliğini geliştirmektir.

Toplantı boyunca sürdürülen tartışmaların; 2010 yılında Ankara’da, 2011 yılında Kazan’da yapılan önceki TÜRKSOY üyesi devletler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri Toplantıları ile Türkçe Konuşan Devletler İşbirliği Konseyi Bişkek Zirvesi’nde kabul edilen İnsani İlişkilerin Geliştirilmesi Deklarasyonunun sonucu olarak katılımcılar aşağıdaki tavsiye kararlarını benimsemişlerdir.

 

Ana tavsiyeler: 1.1 Ortaklık ve karşılıklı destek ruhuyla UNESCO'nun çalışma alanlarında TÜRKSOY üyesi devletler arasında işbirliğinin, üye devletlerin sivil toplumları arasındaki ilişkilerin yaygınlaştırılması da dâhil olmak üzere kapsamlı

olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesi 1.2 Millî Komisyonların aktivitelerinde bilgi ve deneyim paylaşımının teşviki ve desteklenmesi (Ek 1- iletişim bilgileri listesi) 1.3 Üye devletler/üye bölgelerden birinde yılda bir Millî Komisyonlar toplantıları yapılması ve ev sahibi ülkeye Millî Komisyonların bir sonraki toplantısına kadar başkanlık yetkisinin verilmesi 1.4 Başkanlık uygulaması bağlamında Kazakistan Cumhuriyeti UNESCO ve ISESCO Millî Komisyonuna Millî Komisyonların 4. Toplantısına kadar Başkanlık sorumluluğunun verilmesi 1.5 UNESCO’nun yönetici kurumlarına sunulmak üzere Ortak teklif ve girişimler hakkında TÜRKSOY üyesi devletler arasında ve uygun/gerekli olduğunda Millî Komisyonlar öncülüğü ile başkanın gözetiminde iki veya çok taraflı danışma toplantılarının yapılmasının teşvik edilmesi 1.6 TÜRKSOY üyeleri adına ortak tartışmalar yapılmış ve üzerinde anlaşılmış sorular hakkında UNESCO Genel Konferansı’nın, Yürütme Kurulu’nun ve Organizasyonun diğer Hükümetlerarası organlarında konuşma yetkisinin başkana (bölgenin üyelerinden birinin başkanlığı halinde başka bir belirlenen TÜRKSOY üyesine) verilmesi 1.7 Başkanın eşgüdümlü yönetiminde UNESCO çerçevesinde Türk Dünyası grubunun kurulması fikrinin tanınması ve farkına varılmasının sağlanması 1.8 Seçimler süresince karşılıklı destek sağlayarak UNESCO organları ve program komitelerinde Türk dilleri konuşan devletlerin daha geniş temsili konusuna katkı sağlanması 1.9  TÜRKSOY üyesi devletlerin tarihi ve kültürel mirası ile UNESCO’nun ilgili komitelerin gereklilikleri bağlamında UNESCO Dünya Miras Listesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi, Dünya Dokümental Miras Listesi “Dünya Belleği” ve Organizasyonun program ve projeleri çerçevesinde yıldönümleri ve etkinliklerin çok uluslu adaylık dosyalarının kaydı çalışmalarının başlatılması için ortak aktivitelerin desteklenmesi 1.10  Rusya Federasyonu ve Moldovya’nın özerk bölgelerini temsil eden TÜRKSOY üyeleri değişim mekanizması ve ortak adaylık dosyaları süreçlerine katılım konusunda devletlerinin UNESCO Millî Komisyonları başkanları ile ortak özenli çalışmalar yapmak üzere anlaşırlar. 1.11  TÜRKSOY çerçevesinde Türk Dünyası’nın ortak kültürel, doğal ve dokümental miraslarının korunması ve tanıtılması için ortak projelerin gelişiminin desteklenmesi ve projelerin tanıtılması, bunların sonuçlarının basımı ile medyada TÜRKSOY’un internet kaynaklarında duyurulması 1.12  TÜRKSOY’un ve UNESCO organ ve program komitelerinin üyesi olan devletler, TÜRKSOY üyesi devletlerin ilgili millî ve çok uluslu dosyalarının değerlendirilmesi sırasında tam destek sağlamalıdırlar 1.13  TÜRKSOY çerçevesinde ilgili burs fonlarının oluşturulması ve bilim ve eğitim programlarının yönetiminde çok taraflı işbirliklerinin geliştirilmesinin desteklenmesi 1.14   “Kazakistan Türk geleneksel müziğinin ortak etkileşimi (Kazakistan- Türkiye), “Kültür ve Sanatta Kadının Rolü” (Azerbaycan- Türkiye) projelerinin gerçekleştirilmesinde başarılı deneyimin onaylanması 1.15  2013’te “Çocuklar dünyayı boyuyor. TÜRKSOY” Çocuk Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapılması girişimlerinin desteklenmesi 1.16  TÜRKSOY’un kuruluşunun yirminci yıl dönümünün UNESCO Genel Direktörlüğü’nde 2013’te ortak kutlama yapılmasının hazırlıkları ve yürütülmesinde etkin rol alınması 1.17  TÜRKSOY üyesi devletlerin UNESCO ile ilişkilendirilmiş okulları, kürsüleri ve kulüplerinin birbiriyle etkileşimini ve ortak projelere katılımını sağlayarak bunların kapasitelerini güçlendirilmesi 1.18  Bashkir Devlet Pedogoji Üniversitesi’nde M. Akmulla’nın adı verilerek 6 Eylül 2012’de kurulan Kürsü ile bağlantılı olarak bu kürsünün aktivitelerinin geliştirilmesinin desteklenmesi 1.19  Astana’nın 2012’de “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilân edilmesi çerçevesinde yapılan etkinliklerin yüksek seviyede tanınması ve bu programın 2013'te Eskişehir’de (Türkiye Cumhuriyeti), 2014’te Kazan’da (Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) daha fazla tanınmasına destek olunması 1.20  Millî Komisyonlar Dördüncü Toplantısı’nın 2013 yılında “Türk Dünyası Kültür Başkenti” Eskişehir’de (Türkiye Cumhuriyeti) yapılmasına ilişkin kararın onaylanması

2 TÜRKSOY Üyesi Devletlerin (Somut) Kültürel ve Doğal Miraslarının Korunması ve Tanıtılması Amacına İlişkin Olarak:

 

2.1  Türk dünyası doğal ve kültürel miras listesinin ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne yakın gelecekte kayıt amacıyla gerçekleştirilen toplantıda tartışılan ortak çok uluslu dosyalar listesinin onaylanması(Ek-2) 2.2  Kabul edilen listenin TÜRKSOY’un internet kaynaklarında yayınlanması ve TÜRKSOY’un kuruluşunun yirminci yılı kutlamaları kapsamında listenin UNESCO Genel Direktörlüğü’nde 2013’te yayım ve sunumu olasılığının değerlendirilmesi 2.3  Onaylanan liste esas alınarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıt için ortak çok uluslu dosya hazırlıklarının başlatılması 2.4  Tataristan Cumhuriyeti’nin  (Rusya Federasyonu) TÜRKSOY üyesi devletlerin ve TÜRKSOY Sekretaryasının kültürel ve doğal miras uzmanlarından oluşan çalışma kurulu girişiminin desteklenmesi, bu girişimin uygulanmasına yardımcı olunması 2.5  Kültür varlıklarının restorasyon ve korunması alanlarında iyi uygulamaların ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesi 2.6  “İpek Yolu Eserleri” Sınır ötesi seri adaylığının (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Çin) UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydı için dosya hazırlıkları ve tanıtımının desteklenmesi

2.7  “İpek Yolu Eserleri” sınır ötesi seri adaylık dosyasının diğer TÜRKSOY üyesi devletlerin topraklarında bulunan alanları kapsayacak şekilde genişletilmesinin değerlendirilmesi 2.8  TÜRKSOY üyesi devletlerin topraklarında yer alan UNESCO Biyosfer Rezervleri sayısının artırılmasının teşvik edilmesi 2.9  Sınır ötesi rezerv “Altai” nin (Kazakistan- Rusya Federasyonu) UNESCO Biyosfer Rezervleri Ağı’na kayıt için adaylık formunun hazırlanması sürecinin kolaylaştırılması  3 TÜRKSOY Üyesi Devletler Somut Olmayan Kültürel Miraslarının Korunması ve Tanıtılması Amacına İlişkin Olarak

3.1  Türk dünyası somut olmayan kültürel mirasları ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne yakın gelecekte kayıt amacıyla gerçekleştirilen toplantıda tartışılan ortak çok uluslu dosyalar listesinin onaylanması(Ek-3) 3.2  Kabul edilen listeyi TÜRKSOY’un internet kaynaklarında yayınlamak ve TÜRKSOY’un kuruluşunun yirminci yılı kutlamaları kapsamında listenin UNESCO Genel Direktörlüğü’nde 2013’te yayım ve sunumu olasılığının değerlendirilmesi 3.3  Onaylanan liste esas alınarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilin Listesi’ne kayıt için ortak çok uluslu dosya hazırlıklarının başlatılması 3.4  Türk Dünyasının Listeye kaydı onaylanmış somut olmayan kültürel mirasların tanıtılmasını sağlamak amacıyla kendi devletinde/bölgesinde TÜRKSOY üyesi devletlerin somut olmayan kültürel miras uygulayıcıları, taşıyıcıları arasında bilgi ve beceri paylaşımını organize ederek ve ilgili veri tabanını oluşturarak “mirasın yaşayan insan hazineleri” programının gelişiminin desteklenmesi 3.5   Azerbaycan Cumhuriyeti’nin TÜRKSOY üyesi devletlerin ve TÜRKSOY Sekretaryasının somut olmayan kültürel miras uzmanlarından oluşan çalışma kurulu girişiminin desteklenmesi, bu girişimin uygulanmasına yardımcı olunması 3.6  UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından başlatılan “Köroğlu” ve “Nasreddin Hoca” projelerinim desteklenmesi 3.7  Saha Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) tarafından sağlanan TÜRKSOY kapsamında “Rusya’nın Türk Azınlıkları- Genetikler ve köken”  ve Türk halkalarının epik anıtları sayılarının yayımlanması adlı iki bilimsel araştırma projesine ilişkin bilgi dikkate alınarak bu bilgiden uygun şekilde faydalanılması 3.8  Eskişehir’in 2013’te “Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak ilân edilmesi kapsamında TÜRKSOY Üyesi Devletler Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali düzenlenmesi girişimlerinin desteklenmesi

 

4 TÜRKSOY Üyesi Devletler Dokümental Miraslarının Korunması ve Tanıtılması Amacına İlişkin Olarak:

4.1  Türk dünyası dokümental mirasları ve UNESCO Dünya Dokümental Miras Listesi’ne (Dünya Belleği) yakın gelecekte kayıt amacıyla gerçekleştirilen toplantıda tartışılan ortak çok uluslu dosyalar listesinin onaylanması 4.2  Kabul edilen listenin TÜRKSOY’un internet kaynaklarında yayınlanması ve TÜRKSOY’un kuruluşunun yirminci yılı kutlamaları kapsamında listenin UNESCO Genel Direktörlüğü’nde 2013’te yayım ve sunumu olasılığının değerlendirilmesi 4.3   Onaylanan liste esas alınarak UNESCO Dünya Dokümental Miras Listesi’ne (Dünya Belleği) kayıt için ortak çok uluslu dosya hazırlıklarının başlatılması 4.4  Dokümental mirasların onarılması ve korunması çerçevesinde iyi uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasının teşvik edilmesi 4.5   “ Eski Türk Runik Alfabesi Eserleri” çok uluslu ortak dosyasının hazırlanması ve UNESCO Dünya Dokümental Miras Listesi’ne (Dünya Belleği) kaydı olasılığının araştırılması 4.6  TÜRKSOY’a üye devletlerin topraklarında bulunan şehirlerden birinin “UNESCO Dünya Kitap Başkenti” unvanına ortaklaşa aday gösterilmesi konusunda çalışma yürütülmesi 4.7  17-18 Ekim 2012’de Kazan’da gerçekleştirilecek “Dünya Ruhani/Dini Kültürü çerçevesinde Türk kitabı” adlı uluslararası bilimsel- uygulamaya yönelik konferansın desteklenmesi

 

 TÜRKSOY Üyesi Devletler Millî Komisyonları ve Komiteleri Üçüncü Toplantısı katılımcıları, UNESCO ve ISESCO Kazakistan Millî Komisyonu’na toplantıyı düzenledikleri ve üst düzey organizasyon için şükranlarını sundular.

15 Eylül 2012 Astana, Kazakistan

 

Sonuç Bildirisi Ek 2 

 

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRAS ALANLARI KAYITLARI

N

Alanın Adı

Kategori

Kayıt için öncülük eden ülke/ler

1.

“Shakpakata” Nekropolü ve Camiisi IX-XIX yy. (Mangistau Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

2.

“Shopan ata” Nekropolü ve Camiisi X-XIX yy. (Mangistau Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

3.

“Beket ata” Nekropolü ve Camiisi XVIII yy. (Mangistau Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

4.

“Karaman ata” Nekropolü ve Camiisi XIII-XIX yy. (Mangistau Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

5.

Omar ve Tur Mozolesi

XIX yy. Sonu (Mangistau Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

6.

Dombaul Mozolesi

VIII-IX yy. (Karaganda Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

7.

“Kara Dyng” Mozolesi IX-X yy. (Karaganda Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

8.

9.

“Ayakkamyr” Mozolesi X-XIII yy. (Karaganda Bölgesi) “Juchi Khan” Mozolesi

Kültürel Miras Kültürel Miras

Kazakistan

Kazakistan

10.

XIII yy. (Karaganda Bölgesi) “Alasha Khan” Mozolesi XIII yy. (Karaganda Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

11.

Bolgan ana Mozolesi XII-XIII yy. (Karaganda Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

12.

Inkar-Darya’da Syrly-tam Mozolesi XIII yy. (Kızıl Orda Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

13.

Zhanadarya’da Syrly-tam Mozolesi XII-XIII yy. (Kızıl Orda Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

14.

Balandy Mozolesi

-2 IV yy. (M.Ö) (Kızıl Orda Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

15.

“Zharkent Camiisi” Mimari Eserler Müzesi XIX yy. (Almatı Bölgesi)

Kültürel Miras

Kazakistan

16.

“Batı Tian-Shan”

Doğal Miras

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

17.

Sulek Antik Kenti ve Yazıtları

Kültürel Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

18.

“Tus(Tuz) Nehri kenarında” petroglifler (9 taş)

Kültürel Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

19.

“Kizan” Petroglifi

Kültürel Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

20.

Chaa-Tas, Izykh

Kültürel Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

21.

Chaa-Tas, Ust-Sossk

Kültürel Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

 

22.

Chaa-Tas, Uibat

Kültürel Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

23.

İstasyonunda orta çağ dönemi bina kalıntıları

Kültürel Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

24.

Uibat Yerleşkesi

Kültürel Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

25.

Chaa-Tas, Kopen

Kültürel Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

26.

Boyar kayıtları

Kültürel Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

27.

Salbyk vadisi

Kültürel Miras Doğal Miras

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

28.

Pazyrak dönemi arkeolojik sitleri (Pazyrak, Ukok platosu, Bashadar, Kalbak-Tash ve Elangasha’nın kaya resimleri)

Kültürel Miras

Altay Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

29.

İskit Höyükleri (Arzhan Compleksi - Tuva Cumhuriyeti, Berel Höyükleri - Kazakistan, Altay Cumhuriyeti Höyükleri)

Kültürel Miras

Kazakistan Altay Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu); Tuva Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu);

30.

“Bashkir Ural” Doğal Miras Alanı ve paleolitik dönem resimleri ile Shulgan- Tash Mağarası

Kültürel Miras Doğal Miras

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

31.

“Ufa-2 yerleşkesi - Başkortostan şehri”

Kültürel Miras

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

32.

“Karauan- Orenburg Sarayı”

Kültürel Miras

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

33.

Yangan Tau Dağı

Kültürel Miras

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

34.

Başkortostan Shikhan - yalnız dağlar

Kültürel Miras

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

35.

Krasnousolsk mineral kaynakları

Kültürel Miras

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

36.

Başkortostan millî kahramanı Salavat Yulayev anıtı

Kültürel Miras

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

37.

Markakol

Doğal Miras

Kazakistan

38.

Tamgaly

Doğal Miras

Kazakistan

39.

Altyn Emel

Doğal Miras

Kazakistan

40.

Berkara

Doğal Miras

Kazakistan

41.

Charyn Kanyonu

Doğal Miras

Kazakistan

42.

Orta Karatau

Doğal Miras

Kazakistan

43.

“Merke”

Doğal Miras

Kazakistan

44.

“Altay. Altın Sıradağlar”

Doğal Miras Kültürel Miras

Altay Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

45.

Uzgen Mimari kompleksi XI-XII yy. (Osh bölgesi)

Kültürel Miras

Kırgızistan

46.

“Shakh Fazil” Mozolesi”

XI-XII yy. (Zhalal-Abad Bölgesi)

Kültürel Miras

Kırgızistan

47.

“Koshon korgon” Yerleşkesi (At-Bash Tarihi Kenti)

XIII-XIV yy. (Naryn Bölgesi)

Kültürel Miras

Kırgızistan

48.

“Shyrdakbek” Yerleşkesi (Kadzhin- Arbashi)

Kültürel Miras

Kırgızistan

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Kayıt için Olası Çok Uluslu Ortak Dosyalar Listesi

 

Alanın Adı

Kategori

Kayıt için öncülük eden ülke/ler

1.

“Doğu Tian-Shan”

Doğal Miras

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

2.

İskit Höyükleri (Arzhan kompleksi - Tuva Cumhuriyeti, Berel höyüğü - Kazakistan, Altay Cumhuriyeti höyükleri)

Kültürel Miras

Kazakistan;

Altay Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu); Tuva Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu); Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

3.

“Altai”

Biyosfer Rezervi

Altay Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu); Kazakistan

4.

“Usturt” Platosu

Doğal Miras

Turkmenistan

Özbekistan

Kazakistan

5.

“Kuzey Hazar Denizi Sulak Alanları”

Doğal Miras

Kazakistan Rusya Federasyonu

6.

“Kaspi”

Doğal Miras

Azerbaycan Kazakistan Türkmenistan Rusya Federasyonu İran

7.

“Batıya Türk Yolu”

Kültürel Miras

TÜRKSOY Üyeleri

 

Sonuç Bildirisi Ek 3

TÜRK DÜNYASI SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARI KAYITLARI (kayıt için teklifler ile birlikte)

N

Unsurun Adı

Somut Olmayan Kültürel Miras Kategorisi

Kayıt için öncülük eden ülke/ler

1.

“Tapmajalar” bilmeceleri

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Azerbaycan

2.

Balaban - geleneksel müzik enstrümanı

Gösteri sanatları

Azerbaycan

3.

“Saya” ritüeli

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Azerbaycan

4.

“Seker Bura” ve “Shor Gogaly”

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Azerbaycan

5.

Azerbaycan halıları

El sanatları geleneği

Azerbaycan

6.

“Sheshendik sozder”

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Kazakistan

7.

“Kyz kuu”

Gösteri sanatları

Kazakistan

8.

“Konak kadem”

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Kazakistan

9.

“Kiiz yui - yurt”

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Kazakistan

Kırgızistan

Altay

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

10.

Kimeshek

El sanatları geleneği

Kazakistan

11.

“Manas” destanı

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Kırgızistan

12.

“Akynek aityshuu”

Gösteri sanatları

Kırgızistan

13.

“Kyrkyn chygaru”

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Kırgızistan

14.

“Kiiz”

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Kırgızistan

15.

“Kalpak’ - geleneksel Kırgız giysisi

El sanatları geleneği

Kırgızistan

16.

“Alla”

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Özbekistan

17.

“Yar yar”

Gösteri sanatları

Özbekistan

18.

Geleneksel yemek “Sumalak”

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Özbekistan

19.

Beshik

El sanatları geleneği

Özbekistan

20.

“Nardanie Khanym” masalı

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Türkiye

21.

Kemanca - geleneksel müzik enstrümanı

Gösteri sanatları

Türkiye

22.

Bahar pilavı “Ciidem”

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Türkiye

23.

12 hayvanlı Türk takvimi

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Türkiye

24.

Kınık Seramikleri

El sanatları geleneği

Türkiye

 

25.

“Olen/Yulen”, “Yar-Yar” - Düğün ritüeli şarkıları

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Türkmenistan

26.

B agshylyk-Dutar

Gösteri sanatları

Türkmenistan

27.

Akhalteke atları and Bedev bayramı

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Türkmenistan

28.

Semeni - geleneksel Nevruz yemeği

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Türkmenistan

29.

“Shaisep” - Türkmen gelin mücevheri

El sanatları geleneği

Türkmenistan

30.

“Tabyshkak oiyn” - öğretici ve eğlendirici oyun

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Altay

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

31.

“El Oiyn” milli bayram

Gösteri sanatları

Altay

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

32.

“Seok” bayramı

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Altay

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

33.

“Topshuur”

El sanatları geleneği

Altay

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

34.

“Ural Batyr” kahramanlık destanı

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

35.

“Kurai” - geleneksel müzik enstrümanı

Gösteri sanatları , •

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

36.

“Sabantoi” - bahar-yaz dönemi geleneksel bayramı

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

37.

“Yurt iyesi”

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

38.

“Byima”

El sanatları geleneği

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

39.

Nasreddin Hoca deyişleri

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi (Moldova)

40.

“Horu” - milli dans

Gösteri sanatları

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi (Moldova)

41.

“Hederlez” bayramı

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi (Moldova)

42.

“M edji”

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi (Moldova)

43.

Fıçıcılık zanaatı

El sanatları geleneği

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi (Moldova)

44.

“Alyptyh Nymah” - kahramanlık destanı

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Hakasya

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

45.

“Chathan” geleneksel müzik enstrümanı

Gösteri sanatları

Hakasya

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

46.

Khai -

Hakasya hikate anlatıcıları destanı

Gösteri sanatları

Hakasya

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

47.

“Tun-Pairam” ilk sütün bayramı

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Hakasya

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

48.

“Pogo” - bayan mücevheri

El sanatları geleneği

Hakasya

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

49.

Kırk bir deli üzerine atasözleri

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

50.

Zeytin yaprağı ile tütsüleme

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

51.

“Helim” peyniri

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

52.

Sel e-Sesta üretimi

El sanatları geleneği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

53.

“Homus”

Gösteri sanatları

Saha (Yakutistan)

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

Altay

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

54.

“Yssyakh” bayramı

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Saha (Yakutistan)

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

Altay

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

55.

Choron üretimi sanatı - huş ağacından üretilen geleneksel içecek

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Saha (Yakutistan)

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

56.

Kemik oyma sanatı

El sanatları geleneği

Saha (Yakutistan)

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

57.

“Bishek Zhyrlary”

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Tataristan

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

58.

“Kubyz” - müzik enstrümanı

Gösteri sanatları

Tataristan

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

59.

“Sabantui” bayramı

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Tataristan

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

60.

“Su anasi”

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Tataristan

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

61.

“Bulgari”

El sanatları geleneği

Tataristan

 

 

 

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

62.

“Hoomei”

Gösteri sanatları

Tuva

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

63.

“Khuresh” - güreşi

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Tuva

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

64.

“Shaga” - bayramı

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Tuva

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

65.

Taş oyma

El sanatları geleneği

Tuva

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

Listeye Teklifler

66.

“Aitys” sözlü doğaçlama sanatı

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Kazakistan Kırgızistan (compiler of a multinational file)

67.

Yurt ve içini üretme geleneksel bilgisi

El sanatları geleneği

Kazakistan Kırgızistan Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

Altay

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

68.

Orta Asya geleneksel oyunları (Kokpar/Kok- bory, Kures/Kurosh, Kyz kuu)

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;

Kazakistan

Kırgızistan

Altay

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

69.

“Zhyrau” şiiri

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Kazakistan

70.

“Sayat’VŞahinle Avcılık

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Kazakistan

Kırgızistan

71.

Başkortostan geleneksel arıcılığı- vahşi ağaç balı üretimi

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

72.

“Kara olen” lirik şarkı türü

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Kazakistan

73.

“Kara-Zhorga” Kazak millî dansı

Gösteri sanatları

Kazakistan

74.

“Orteke” - müzik kukla sanatı

Gösteri sanatları

Kazakistan

75.

Kuys geleneksel performansı

Gösteri sanatları

Kazakistan

76.

Sybyzgy geleneksel müzik performansı

Gösteri sanatları

Kazakistan

77.

Shankobyz müzik performansı

Gösteri sanatları

Kazakistan

78.

“Konak kadem”

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;

Kazakistan

79.

Dombyra üretim sanatı

El sanatları geleneği

Kazakistan

80.

Geleneksel halı dokuma sanatı

El sanatları geleneği

Kazakistan

Kırgızistan

81.

Geleneksel kuyumculuk sanatı

El sanatları geleneği

Kazakistan

Kırgızistan

82.

Keçe üretimi geleneksel sanatı

El sanatları geleneği

Kazakistan Kırgızistan Altay Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

83.

“asyk” ile oyunlar (alchik, babki, ashik)

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;

Kazakistan

84.

yaş am algısı ve Türklerin çevre etiketi arasında bağlantı çizgisi olarak “Tengrianizm”

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Kazakistan

85.

“Tusau kesu” tuzak kesme ritüeli

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Kazakistan

86.

“Ashamaiga mingizu” - ilk ata oturma ritüeli

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Kazakistan

87.

“Tokym kagu” ritüeli

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;

Kazakistan

88.

Geleneksel el sanatları ve “Oimo”

El sanatları geleneği

Kırgızistan

89.

Geleneksel Kırgız nakışı teknik ve becerileri “Saima”

El sanatları geleneği

Kırgızistan

90.

Geleneksel Kırgız dokuması teknik ve becerileri “Terme-taar”, “kazhary” ve el dokuması “Ormomo”

El sanatları geleneği

Kırgızistan

91.

Geleneksel Kırgız yorgan sanatı teknik ve becerileri “kurak”

El sanatları geleneği

Kırgızistan

92.

Geleneksel Kırgız keçe halıları “shyrdak” ve “ala kiyiz” yapımı sanatı

El sanatları geleneği

Kırgızistan

93.

Geleneksel Kırgız halıları lint-free “arabi” ve lint “zhul-kilem” üretimi sanatı

El sanatları geleneği

Kırgızistan

94.

Geleneksel müzik enstrümanları üretimi sanatı

El sanatları geleneği

Kırgızistan

95.

Geleneksel erkek şapkası “kep-takiya”, “kalpak” ve “tebetei” üretimi sanatı

El sanatları geleneği

Kırgızistan

96.

Geleneksel kadın şapkası “kep-takiya”, “topu” ve “elechen/kalyak” üretimi sanatı

El sanatları geleneği

Kırgızistan

97.

Atl ar ve avlanma için malzeme üretimi geleneksel sanatı

El sanatları geleneği

Kırgızistan

98.

Çocuklar ve yetişkinler için geleneksel Kırgız entelektüel oyunları

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Kırgızistan

99.

Geleneksel Kırgız mutfağı sanatı

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Kırgızistan

100.

“S herine” ortak yemeği yoluyla aile/toplum seviyesinde sosyalleşme geleneği

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Kırgızistan

101.

“Yr kese” festivali aracılığı ile sosyalleşme geleneği

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Kırgızistan

102.

Tuva müzik enstrümanı “Igil” üretimi sanatı

El sanatları geleneği

Tuva

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

103.

Tuva müzik enstrümanı “Igil” çalma sanatı

Gösteri sanatları

Tuva

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

104.

Kobyz çalma sanatı

Gösteri sanatları

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

105.

Köroğlu

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Azerbaycan

Türkiye

Türkmenistan

106.

Türk toplumu çocuk oyunları

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;

Türkiye

Azerbaycan

Kazakistan

Kırgızistan

107.

“Alpamys”/”Alpamysh”

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Kazakistan

Özbekistan

Saha (Yakutistan)

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

           

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine Kayıt için Olası

Çok Uluslu Ortak Dosyalar Listesi

N

Unsurun Adı

Somut Olmayan Kültürel Miras Kategorisi

Initiator/s of inscription to the List

1.

“Aitys” sözlü doğaçlama sanatı

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar

Kazakistan Kırgızistan (çok uluslu dosyanın derleyicisi)

2.

Yurt ve içini üretme geleneksel bilgisi

El sanatları geleneği

Kazakistan Kırgızistan (çok uluslu dosyanın derleyicisi) Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

3.

Orta Asya geleneksel oyunları (Kokpar/Kok- bory, Kures/Kurosh, Kyz kuu)

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;

Kazakistan (çok uluslu dosyanın derleyicisi) Kırgızistan

4.

Süt ürünleri üretimi geleneği

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

Azerbaycan

Kazakistan

5.

“Kai/Khai” gırtak şarkıcılığı ile eşlik edilen Orta Asya sözlü performans sanatı

Gösteri sanatları

Hakasya

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

Tuva

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

Altay

Cumhuriyeti(Rusya

Federasyonu)

Sonuç Bildirisi Ek 4

Türk Dünyası Dünya Belleği Unsurları Kayıtları

m

Unsurun Adı

Kayıt için öncülük eden ülke/ler

1.

“A.Firdousi’nin Çağatay dilinde Shakhname” şiiri (1721-1723)

Kazakistan

2.

Nizami’nin El yazması (“Hamsa”)

Azerbaycan

3.

Türk Mirasını temsil eden minyatür koleksiyonu (liste 16 isimden oluşmaktadır)

 1. Burini
 1. Farabi
 2. İbni Sina
 3. Hoca Ahmet Y esevi
 4. Mevlana Celalettin Rumi
 5. Yunus Emre
 6. Nasrettin Hoca
 7. Uluğ Bey
 8. Seyyid Nesimi
 9. Ali Şir Nevai
 1. Genceli Nizami •
 1. Fuzuli
 2. Köroğlu
 3. Mahtum Kulu
 4. Türk Dünyası Minyatürleri
 5. Taşbaşı Halk Hikâyeleri

Türkiye

4.

Kadi Sicilleri (Kadı mahkemelerinin yargı kararlarının kaydı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

5.

U.Balasuguni ‘nin “Kutagdu bilim” Şiiri (Yararlı bilgi) 1068-1069

Kırgızistan

6.

Eski Türk Runik Yazısı Anıtları

Kırgızistan Altay Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) Tuva Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

7.

Yakut dilinde ilk kitaplar koleksiyonu

Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti(Rusya Federasyonu)

8.

Başkortostan halkının eski Türkçe ve Arapça dillerinde tarihi ve kültürel mirasları koleksiyonu

Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)

9.

Kahramanlık hikâyelerini tasvir eden yazma koleksiyonu (300 isim)

Hakasya Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)