UNESCO Genel Direktörü Irina BOKOVA’nın Mesajı

UNESCO Genel Direktörü Irina BOKOVA’nın

Mesajı

23 Ağustos 2017

23 Ağustos tarihi 1971 yılında Santo Domingo’nun batı kısmında ayaklanan köleleştirilmiş erkek ve kadınların kendi orijinal Kızılderili isimleri olan Haiti’ye geçmeleriyle sonuçlanacak isyanlarının yıl dönümünü göstermektedir. Anılan ayaklanma, zamanın ve mekânın bütün sınırlarını zorlayan özgürlük için evrensel bir talep yaratmıştır. İnsanlığın tamamına mal olan bu başkaldırı, herhangi bir köken veya din ayrımı olmadan, sonu olmayan bir güçle hala yankılanmaktadır.

UNESCO, Uluslararası Köle Ticaretinin Ortadan Kaldırılmasını Anma Günü aracılığıyla, baskı ve ırkçılığın bütün çeşitlerine karşı verilecek mücadeleye ışık tutması için tarihin yön değiştirmesinin ne kadar önemli olduğunu tekrar göstermek istemektedir. 1791 yılındaki ayaklanma, 200 yılı aşkın süredir özgürlük mücadelesi verip insan hakları için savaşan insanlar için bir şok dalgası görevi görmüştür. Günümüzün modern kölelik ve insan ticareti gibi sorunlarıyla mücadelede, anlaşılması önemli sorun, kavram ve ilkelerin çözünürlüğü anılan ayaklanma gerçekleşmiştir. Tarihin bu öğretilerine, yarının vatandaşları için bir barış ve refah yolu çizmesi için güvenmekteyiz.

Afrika Kökenli İnsanlar Uluslararası On Yılını (2015-2024) ilan eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihin bir mirası olan sosyal adaletsizliği sona erdirmeyi ve ırkçılık ile ayrımcılığa karşı mücadele vermeyi ummaktadır. Güç şekilde kazanılan temel hak ve özgürlükler Afrika kökenli insanların ekonomik, sosyal ve siyasi eşitliğe ulaşmaları ve toplumda tamamıyla ve eşit şekilde yer almalarını garanti edecek kamu politikaları ile gerçek özgürlüğe dönüştürülmelidir. 1971 ayaklanması, dünya genelinde birçok diğer ayaklanma gibi, bizlere yolu göstermektedir ancak önümüzdeki yol hala fazlasıyla uzundur.

Bu doğrultuda, Dünya Miras Komitesinin en son oturumunda Dünya Miras Listesi’ne Mbanza Kongo’nun, Angola Antik Şehri Kalıntıları ve Brezilya Valongo İskele Arkeolojik Alanı’nın girmesi onaylanmış ve böylece bölgelerin olağanüstü evrensel değerleri tanınmıştır.  2015 yılında Valongo İskele Arkeolojik Alanı UNESCO’nun Köle Yolu Projesi: Direnç, Özgürlük, Miras başlıklı projesinde yer almıştır. Bu mirasın tanınması kamuoyu oluşturulması, genç insanların eğitilmesi ve sosyal uyum sürecinin yürütülmesi için karar verici nitelik taşımaktadır.

Bu gayretler insan refahı için gerekli kapsamlı çalışmalar için sonsuz gayretlerdir ve UNESCO bütün gücüyle; eğitim, kültür, bilgi paylaşımı ve bilimsel araştırma ile kendini bu gayretlere adamaktadır ve böylece ırkçılık ve önyargıya karşı akıllardaki bütün engelleri yıkmaya çalışmaktadır. Afrika Genel Tarihi öğretileri ve Köle Yolu Programı bunlara birer örnektir. Cehalet düşmanımızdır: bu sadece “bir şeyi değiştiremeyiz diyen” kişilerin bir mazereti olarak görünür ve “bilmediklerini” söyleyen kişilerin bir yalanı olarak ortaya çıkar. Herkes köle ticaretinin suç oranını bilmek zorundadır ve özellikle bugüne kadar gelen kıtaların kaderini çizerek yarıda bırakılan milyonlarca hayata dair bilgi edinmelidir. Herkes ırkçılığa ve köleliğe son veren bu mücadeleyi tanımalıdır ve böylece daha adil ve özgür toplumların önünü açmalıdır.

Irina BOKOVA

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!