UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

İhtisas Komiteleri

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü alanlarda bir Yönetim Kurulu Üyesinin başkanlığında en az 5 en fazla 10 kişiden oluşan ve uzmanlıkları yanında toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden (kurumlar, kuruluşlar, STK’lar, üniversiteler, kadınlar, gençler vb.) kişilerden oluşan İhtisas Komiteleri kurmakta ve bu komiteler aracılığıyla hükümete ve topluma danışmanlık rolünü yerine getirmektedir. 
Komitelerin yanı sıra en fazla üç kişiden oluşan İzleme Grupları yer almaktadır.
İhtisas Komiteleri Başkanları, Başkan Vekilleri ve Üyeleri gönüllülük esasına göre ve maaş almaksızın çalışırlar.


İhtisas Komiteleri Yönergesi için Tıklayınız