Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim eyleminin temel amacı; eğitim ve öğrenme şansına sahip her bireyin doğal kaynaklardan yararlanma ve sürdürülebilir bir yaşam biçiminin etkin kılınması konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamaktır. Bu yolla uzun dönemde bir toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek için önerilen ana faaliyetler şunlardır;

  • İlgililer arasında etkileşim, bilgi ve deneyim paylaşımı ile bağlantıları güçlendirmek,
  • Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim konusunda eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak,
  • Ülkelerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmalarını sağlamak üzere yardımcı olmak,
  • Ülkelere eğtim reformu çalışmalarında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim konusunda politika oluşturmalarına yardımcı olmak.

Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Orman Bakanlığı çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Ayrıca UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim konusunda bir komite oluşturmuş, konunun teknik ve politika boyutlarının incelenmesi yönünde faaliyet göstermektedir.

Yine TÜRÇEV tarafından uygulanan eko-okul projesi de bu yöndeki çalışmalara örnek olarak verilebilir.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!