Prof.Dr. MEHMET_ekmekci

Üye :
Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ
Hacettepe Üniversitesi  
Mühendislik Fakültesi
Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
e-posta: ekmekci@hacettepe.edu.tr

                mekmekci1303@gmail.com

Özgeçmiş için Tıklayınız.

Üye :
Simla Yasemin ÖZKAYA
Dışişleri Bakanlığı
Çevre ve İklim Değişikliği Genel Müdür Yardımcılığı

e-posta: simlaoz@mfa.gov.tr

Üye :
Doç. Dr. Koray K. YILMAZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
 
 
Özgeçmiş için Tıklayınız.

Şule ÜRÜN
Raportör:
Şule ÜRÜN
UTMK Sektör Uzmanı

Özgeçmiş İçin Tıklayınız

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!