UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Jeolojik Miras ve Jeopark Alt Çalışma Grubu Üyeleri

Üye

Prof. Dr. Nazire Özgen ERDEM

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

nozgen@cumhuriyet.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Fuat ŞAROĞLU

Jeolojik Miras Koruma Derneği 2. Başkanı (JEMİRKO)

fsaroglu@gmail.com

Özgeçmiş için tıklayınız

Üye

Dr. Erol TİMUR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı

erol.timur@mta.gov.tr

Özgeçmiş için tıklayınız