UNESCO Kürsüleri ve UNITWIN Ağları
 
UNESCO 26. Genel Konferansının 5 Eylül 1991 tarihinde gerçekleştirilen oturumunda alınan kararın 5. maddesi ile UNESCO Kürsüleri/UNITWIN Ağları kurulması benimsenmiştir:
 
    5. UNITWIN/UNESCO Kürsüleri
1.2.2 Yükseköğretim Altprogramı, Eylem 2 içerisinde görülen UNITWIN Projesi, eşleştirme ve ağ kurma yoluyla üniversitelerarası işbirliğinin ve akademik hareketliliğinin güçlendirilmesi için oluşturulan uluslararası bir Eylem Planıdır. Projenin temel bileşenleri, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili anahtar disiplinlerdeki profesörlük, eğitim ve araştırma etkinliklerini kapsayan UNESCO Kürsüleridir.
 
UNESCO Kürsüleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kurulacaktır ve bütçe dışı kaynaklardan finanse edilecektir.
 
UNITWIN ve UNESCO Kürsülerine ilişkin temel program alanları ve paragraflar aşağıda belirtilmiştir:
 
Temel Program Alanları I: Paragraflar 01228, 01234
II: Paragraflar 02105, 02108
III: Paragraf 03502
V: Paragraflar 05103, 05105, 05217
VI: Paragraflar 06002, 06105, 06213, 06214
VII: Paragraf 07114
 
Genel Konferans Kararı için Tıklayınız
 

 

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!