UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi

3.10.2019

Köklü bir geçmiş ve sayısız icra biçimleriyle kültürel belleğin, çeşitliliğin ve zenginliğin önemli bir ifadesi olan ‘Âşıklık Geleneği’, 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir. 2019 yılı anılan unsurun Listeye kaydedilişinin onuncu yıl dönümüdür. Öte yandan UNESCO’nun 1994 yılından beri uygulamakta olduğu bir çeşit ulusal envanter sistemi olan ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ Programı kapsamında Türkiye’de de geleneğin güçlü temsilcileri Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilmiştir. Gerek Yaşayan İnsan Hazineleri Programı gerekse Yerel ve Ulusal Envanter Sistemleri âşıklık geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kuruluşunun 70. yıl dönümü ve ‘Âşıklık Geleneği’nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilişinin 10. yıl dönümü vesilesiyle UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, geleneğin korunmasına, yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik UNESCO süreçlerinin etki, katkı ve sonuçlarının tartışılmasının yanında, eş zamanlı olarak âşıklık geleneğinin listeye girişinin Sözleşmenin görünürlüğüne olan etkisinin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 2-4 Ekim 2019 tarihlerinde âşıklık geleneğinin yaşamaya devam ettiği merkezlerden biri olan Erzurum’da bir istişare toplantısı gerçekleştirmiştir.

Âşıklık Geleneğinin Güncel Durumu İstişare Toplantısı 3 Ekim 2019 tarihinde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkan V. Serkan Emir ERKMEN, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN, TBMM 25 ve 26. Dönem Milletvekili Sayın Prof. Dr. Ruhi ERSOY ve Erzurum Valisi Okay MEMİŞ’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Anılan toplantıya ayrıca UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcisi âşıklar, doktora ve yüksek lisans düzeyinden öğrenciler ve çok sayıda basın mensubu katılmıştır.

Toplantının ikinci oturumunda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve âşıklık geleneğinin güncel durumu akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi âşıklar tarafından değerlendirilmiştir.

 


Toplantı Programı için Tıklayınız


Toplantı Fotoğrafları için Tıklayınız

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında