UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması İçin Uygun ve Nitelikli Eğitim

6.6.2018

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Taraf Devletler Yedinci Genel Kurulunda “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması İçin Uygun ve Nitelikli Eğitim”  Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi.

4-7 Haziran 2018 tarihleri arasında Paris’teki UNESCO Genel Merkezinde yapılan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Taraf Devletler Yedinci Genel Kurulu vesilesiyle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sekretaryası tarafından gerçekleştirilen üç yan etkinlikten biri olarak 5 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen toplantıya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’la birlikte Senegal Kültür ve İletişim Bakanlığı Kültürel Miras Direktörü Abdoul Aziz Guissé, UNESCO Nezdinde Endonezya Daimi Temsilci Vekili Bambang Hari Wibisono ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Bölümü Kapasite Geliştirme ve Miras Politikası Birim Şefi Susanne Schnuttgen davetli panelist olarak katıldı.

Moderatörlüğünü UNESCO Medya Şefi Sayın George Papagiannis’in yaptığı toplantının açılış konuşması Genel Direktörün Kültürden Sorumlu Yardımcısı Sayın Ernesto Ottone tarafından yapıldı ve Eğitim’den Sorumlu Genel Direktör Yardımcısının da son anda ortaya çıkan yurtdışı seyahati nedeniyle aramızda olamadığı kendileri tarafından ifade edildi.

Somut Olmayan Kültürel Miras Hükûmetler Arası Komitesinin 2018-2021 yıllarını bütçe önceliği bakımından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Örgün ve Yaygın Eğitimine ayırması vesilesiyle ve UNESCO Eğitim ve Kültür sektörlerinin disiplinler ve sektörler arası işbirliğiyle neler yapılabileceğinin ele alındığı toplantıda katılımcıların deneyimleri, uygulamaya yönelik ortaya çıkan güçlükler ve geleceğe dair görüşleri soruldu. Ayrıca toplantıyı takip eden çok sayıda Somut Olmayan Kültürel Miras uzman ve yöneticilerinin soru, yorum ve deneyimlerinin paylaşıldığı bir bölüme de yer verildi.  Toplantıya çok yoğun ilgi gösteren SOKÜM uzmanları, bu toplantının çok yararlı olduğunu ve yenilerinin düzenlenmesinin gerekliliğini vurguladılar. 

Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Türkiye deneyimi olarak Ortaokullardaki seçmeli Halk Kültürü dersi ve bu dersin müfredatının hazırlık süreci, uygulama biçimleri ve konuyla ilgili nitelikli öğretmen konuları üzerinde durdu. Öğretmen niteliğini artırmaya yönelik çalışmalardan ve 2017 yılında yeni atanan yaklaşık 7000 öğretmene verilen Somut Olmayan Kültürel Miras temalı farkındalık seminerlerinin öğretmen niteliğini yükseltmeye yönelik sonuçlarından söz etti. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Örgün ve Yaygın Eğitimi konusunda 2010 yılında Antalya’da yapılan “SOKÜM’ün Örgün ve Yaygın Eğitimi” konulu uluslararası uzman toplantısı, 2016 yılında Afrika ülkelerinin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirilen “ SOKÜM’ün Örgün ve Yaygın Eğitimi: Afrika ve Türkiye Deneyim Paylaşımı” toplantılarında ortaya çıkan sonuçların mümkün olduğunca uygulamalara yansıtıldığını ifade etti. Senegal adına söz alan uzman da Türkiye’nin bu toplantılarının önemini vurguladı.