UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Genel Sekreterlik Personeli

Eğitim ve Öğretim

  • Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik Bölümü, Ankara
  • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Eğitim ve Öğretim Kapsamına Giren Temel konular / Mesleki Beceriler / Alınan Sertifikalar

Mesleki Sertifikalar
  • Spectrum Journal of Global Studies Dergisi Editörlüğü (2012- 2014)
  • Spectrum Konferansı Organizasyon Komitesi Üyesi, Ankara (2012)
  • Ekonomi Bakanlığı Bilgilendirme Semineri Katılım Sertifikası
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilgilendirme Semineri Katılım Sertifikası
  • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgilendirme Semineri Katılım Sertifikası

Kişisel Beceri ve Yeterlilikler

Yabancı Dil
  • İngilizce, İleri Seviye
  • Fransızca, Başlangıç Seviyesi
Bilgisayar Beceri ve Yeterlilikleri
  • Microsoft Office Programları