UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Genel Sekreterlik Personeli

Burçer CANKURTARAN

Burçer CANKURTARAN

burcer@unesco.org.tr

Mesleki Alan

  • Muhasebe, Ön Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe

Eğitim ve Öğretim

  • Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü 2007-2011

Eğitim ve Öğretim Kapsamına Giren Temel konular / Mesleki Beceriler / Alınan Sertifikalar

  • Muhasebe, Ön Muhasebe, Personel Özlük Hakları, Pazarlama, İşletme Ekonomi, İş hukuku, Stok Yönetimi, Danışmanlık…

Kişisel Beceri ve Yeterlilikler

Yabancı Dil
  • İngilizce (Temel Düzey)
Bilgisayar Beceri ve Yeterlilikleri
  • Microsoft Office, Windows, Logo, Logo Go, Go Bordro, Logo Tiger, GMSS, Zirve, Tabim Muhasebe Programları