UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Genel Sekreterlik Personeli

Mesleki Alan

  • Muhasebe, Ön Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe

Eğitim ve Öğretim

  • Aydınlık Evler Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü 1993-1995 Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü

Eğitim ve Öğretim Kapsamına Giren Temel konular / Mesleki Beceriler / Alınan Sertifikalar

  • Tekdüzen Muhasebe, İşletme Ekonomi, Pazarlama Personel Özlük Hakları, İş Hukuku, Stok Yönetimi, Danışmanlık

Kişisel Beceri ve Yeterlilikler

Yabancı Dil
  • İngilizce (Temel Düzey)
Bilgisayar Beceri ve Yeterlilikleri
  • Microsoft Office, Windows, Zirve Muhasebe Programı, Logo, Logo Go, Go Bordro, Logo Tiger, GMSS, Tabim Şeffaf Yönetim ve Muhasebe Programları,