UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Genel Sekreterlik Personeli

İhsan Tolga KORUCU

İhsan Tolga KORUCU

tolgakorucu@unesco.org.tr

Eğitim ve Öğretim

 • Lisans: İ.D. Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara

Eğitim ve Öğretim Kapsamına Giren Temel konular / Mesleki Beceriler / Alınan Sertifikalar

Staj
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Genel Sekreterlik, Ankara (2015)
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara (2015)
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, Ankara (2014)
Diğer Sertifikalar
 • UNESCO 9. Dünya Gençlik Forumu, Türkiye Temsilcisi, Paris (2015)
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Bilgilendirme Semineri, Ankara (2015)
 • T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Bilgilendirme Semineri, Ankara (2015)
 • Bilkent Üniversitesi Avrupa Birliği Disiplinlerarası Bitirme Projesi, Avrupa Birliği’nin Sığınmacı Politikaları ve Güncel Mülteci Krizi, İkincilik Ödülü, Ankara (2015)

Kişisel Beceri ve Yeterlilikler

Yabancı Dil
 • İngilizce, İleri Seviye
 • İspanyolca, Başlangıç Seviyesi
 • Fransızca, Başlangıç Seviyesi
Bilgisayar Beceri ve Yeterlilikleri
 • Microsoft Office Programları