UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Yayınlarımız

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2016-2017 Faaliyet Raporları adlı elinizdeki bu kitapçık, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) olarak 2016 ve 2017 yıllarında UNESCO Genel Konferansı, Yürütme Kurulu, Sözleşmelerin Genel Kurulları veya Hükûmetler Arası Komiteleri tarafından alınan kararlara, Sözleşme, Tavsiye Kararı veya Bildirgeler adı altında UNESCO bünyesinde üretilmiş metinlere, Genel Direktörlük, UNESCO Büroları, Merkezleri, Millî Komisyonları ve bunlara bağlı Uzman Toplantıları gibi UNESCO mekanizmalarında ele alınan konulara ve UTMK Yönetmeliğinin kuruluş amaç ve görevlerini belirleyen 6. ve 7. maddelere uygun olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması maksadıyla hazırlanmıştır.

Bu dönemde Millî Komisyonumuz adına önemli gelişmelerden biri Türkiye’nin UNESCO 39. Genel Konferansında 2017-2021 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilmesidir. Yürütme Kurulu adaylığı kapsamında Türkiye’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin bir parçası olarak Millî Komisyonumuz tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Altıncı TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı; İstanbul’da gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri UNESCO Millî Komisyonları Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı; Antalya’da yapılan Arap Devletleri ile Türkiye Arasında UNESCO Konularında Deneyim Paylaşımı için Yuvarlak Masa Toplantısı; Antalya’da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri ile Türkiye Arasında UNESCO Konularında Deneyim Paylaşımı için Yuvarlak Masa Toplantısı; Antalya’da gerçekleştirilen Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras başlıklı uluslararası toplantılar, Devletimizin Yürütme Kurulu seçim sürecine önemli katkılar sağlamıştır. Yürütme Kurulu adaylık sürecinin UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların işbirliği ve eşgüdümü içerisinde yürütülmesi sonrasında 39. Genel Konferansta, 195 üye devletten oy kullanma hakkına sahip 184 ülkenin 134’ünün oyunu alan Türkiye 2017-2021 dönemi için Yürütme Kuruluna seçilmiştir. Türkiye’nin, Yürütme Kurulu üyeliği ile UNESCO’nun eğitim, bilim, sosyal ve beşerî bilimler, kültür, bilgi ve iletişim konularında işbirliği yapılabilir birikimli ve deneyimli bir paydaş olduğu bir kez daha görülmüştür.

Yayını İndirmek İçin Tıklayınız